SHARKY_9

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago Vietnam

About me

╔┓┏╦━━╦┓╔┓╔━━╗ ║┗┛║┗━╣┃║┃║╯╰║ ║┏┓║┏━╣┗╣┗╣╰╯║ ╚┛┗╩━━╩━╩━╩━━╝
Vietnamese
Do f4f
1 year, 1 month joined
Idk why I'm SHARKY_9(just a Trouble)
follow Vietnamese Scratcher

What I'm working on

Friends: @Minhduy2511 , @bechi2011 , @Nhisnake1 , và nhiều bạn khác(ko đếm nổi)
Mình đang có một dự án lớn nên các bạn đừng làm phiền mình quá nhiều nhé!\
OMG: 24 mail

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...