Rabbit_girll

Scratcher Joined 7 months, 1 week ago Vietnam

About me

hơ hơ, khong có chuyện nói tiếng anh tiếng jj đó nữa, từ lâu không làm scartch nữa vì chuyển sang tik tok làm acc role emma =Đ

What I'm working on

Nộp event :D

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...