Mabel_Elmer5500

Scratcher Joined 9 months, 3 weeks ago Vietnam

About me

Tên:Mabel
Tuổi:14
Ở:Tỉnh Kiêng Giang
Người Yêu: Elmer5500! :3
Tính Cách: Nói Nhiều, Hay Giận Vô Cớ...
Mức Độ Khi Nổi Nóng: 80%
Giới Tính: Nữ
Sở Thích: Vẽ, Ngắm Hoa...

What I'm working on

:>

Ai Cứu Mik Với!!!!

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...