KhuCquANgmINH

Scratcher Joined 3 months, 3 weeks ago Vietnam

About me

Tui năm nay 10 tủi
tên tui là Khúc Quang Minh
Biệt danh: Hamiko
tui có f4f nha
100+ followers
Crush/NY: @BaoTranCool (Tamiko)

What I'm working on

Nhiều thứ
Many things
avatar của tui là ảnh đôi zới @BaoTranCool :)
muốn biết on hay ko thì nhìn vào chương trình đặc trưng

Online

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...