Iamnew2011

Scratcher Joined 1 year, 4 months ago Vietnam

About me

About me:
-Gentle, cute, smart, lazy
-Gender: Female
-My zodiac is Pisces♓
-Like: eating, playing, Scratch :3
-My birthday: 14/3/2011
-Call me: Funny Unicorn
✔F4F&ads
✖Rude&Studio invite
500 FL= Q&A

What I'm working on

=I^I=
Ôi đm cuộc đời,... đã tham gia Scratch đc hơn 1 năm r mà vẫn còn ít FL! Haizzzzz...!
Phô lâu tui đê mn, tui phô lâu uy tín lại cho~!
Cái pfp cũ xấu quá nên đổi cho nó ciute hơn :)))
Đừng rút FL!

About me - Iamnew2011

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...