Honey275

Scratcher Joined 4 months ago Indonesia

About me

Chán quá, gia nhập scratch hơn 3 tháng r mà vẫn ít người follow.....
Khi người ta được 100 200 follow
Còn mình thì vẫn lẹt đẹt 16 (follow)
Hỡi ôi sao lại muốn leave
Vì là con vịt trong đàn thiên nga

What I'm working on

•_________________________________________________•

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...