HoangKaKa

Scratcher Joined 9 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

tuổi - 7
Lớp - 2
người theo dõi - 192
đang xem - 447
chương trình chia sẻ - 2
chương trình yêu thích - 41
Màu yêu thích - đỏ, xanh, vàng, trắng...

What I'm working on

- Đang tìm cách để mọi người theo dõi
- làm những chương trình hay
- học bơi
- học hỏi

ninja

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...