HenryBoss2008

New Scratcher Joined 2 years ago Vietnam

About me

Xin chào,mình là Nguyễn Khánh Gia Huy.Mình xinh năm 2010 tháng 8 ngày 20.Mình ở Việt Nam:TP.HCM.Tết hoặc hè mình qua Hà Nội

What I'm working on

Mình đang học Teky VN để biết về Scratch 3.0

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...