GrehGrahGree

Scratcher Joined 4 months, 3 weeks ago United States

About me

͡° ͜ʖ ͡°) ( ͠° ͟ʖ ͡°) ( ͡~ ͜ʖ ͡°) ( ͡o ͜ʖ ͡o) (° ͜ʖ °) ( ‾ʖ̫‾) ( ಠ ͜ʖಠ)
( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ) ༼ ͡° ͜ʖ ͡° ༽ (·̿Ĺ̯·̿ ̿) ( ✧≖ ͜ʖ≖)
(ง ͠° ͟ل͜ ͡°

What I'm working on

͡° ͜ʖ ͡°) ( ͠° ͟ʖ ͡°) ( ͡~ ͜ʖ ͡°) ( ͡o ͜ʖ ͡o) (° ͜ʖ °) ( ‾ʖ̫‾) ( ಠ ͜ʖಠ) ( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ) ༼ ͡° ͜ʖ ͡° ༽ (·̿Ĺ̯·̿ ̿) ( ✧≖ ͜ʖ≖)
(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)

Roll-ee (LAVA EDITION)

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...