Clxuds--

Scratcher Joined 1 month, 4 weeks ago United States

About me

Xin chào! My name is Pham Thi Mai! Tôi là người Việt Nam! Tháng tự hào vui vẻ! Tôi hy vọng bạn có một tháng đáng tự hào! ࿏ Phạm Thị Mai đã rời khỏi cuộc trò chuyện ࿏ ʕ • ᴥ • ʔ ´ˎ˗

What I'm working on

☏ now playing ; [This is what u came for] ⟡⌁
2:32 ———✿——— 3:50
↠ ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ. ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ. ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ᶜʳᵉᵈⁱᵗˢ ᵗᵒ ʳᵒˢᵉⁱⁱᵇʸʸ_] ᵔ ᵕ ᵔ

ᶜʰʳⁱˢᵗⁱᵃⁿ

-ᴄᴜᴅᴅʟᴇ-

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...