AnqxlDxst--

Scratcher Joined 4 months, 4 weeks ago Japan

About me

‌ ‌⌕ ┊ᶜᵒᶜᵒ ⁽๑´ᵛ`๑⁾♡ ⺌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌╰─▹ ˢʰᵉ ⁻ ᵗʰᵉʸ┊ ᴬqᵘᵃʳⁱᵘˢ ɞ
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ ᴰⁱᵒⁿᵃ ˢᵗᵃⁿ ┊¹²⁻¹⁵
╰► ᶜˡᵒˢⁱⁿᵍ ᵒᶠᶠ @.ᴬⁿqˣˡᴰˣˢᵗ⁻⁻

What I'm working on

➹ᵂᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ʷⁱʷᵒ
ᴷⁱʸᵒ ˢᵘᵖʳᵉᵐᵃᶜʸ
⁽●´⌓`●⁾ ᘒ ᴳᵒ ᵏⁱᵗᵗʸ ᵍᵒ ꒰⁵⁰%꒱
୨୧ ᶠᵒˡˡᵒʷ ʰᵉʳ ʳⁿ: @ʳˣᶜᵉ_ ୨୧

▸ ᵐᵃᵗᶜʰⁱⁿᵍ ʷ/ @⁻ᵐ⁻ᵉ⁻ʳ⁻ᶜ⁻ᵘ⁻ʳ⁻ʸ⁻, @ᴬᵏⁱᵒⁿᵃᵃ ♡

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...