19-0780

Student of: 3a8 Scratcher Joined 1 year, 8 months ago Vietnam

About me

tên thật: Hoàng Minh Nhật hoặc Dâu Tây (99,9% mọi người gọi là Dâu Tây)
tuổi:9
Giới tính: có cu
game:Roblox,Mini World,Pixel Gun,Clash of Clan,Soul knight
Acc phụ: 4 acc, ai cũng bik (toàn là Dâu Tây)

What I'm working on

?
https://www.youtube.com/watch?v=-yAZJ4KD9A4&list=PLIFTCo_xCiSl3gBRw2Aw3gEk_25680Ahy

kênh diu túp: ?

sủa làm cờ hó

My intro

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...