-gxlxay

New Scratcher Joined 1 year, 2 months ago Aruba

About me

❱❱ ૮ • ﻌ - ა a l y a- ┆ ᵉˢᵗ ⁰⁸ ⁰⁷ ²⁰ ꗃ
——————————— ♡ ————
♡ sʜᴇ/ʜᴇʀ ♡ ᴍᴜsʟɪᴍ ♡ ғʀɪᴇɴᴅʟʏ ♡ 안녕하세요! ´ˎ˗
✄┊ ᴀᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄs ┊ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ┊ ᴛɪᴘs ┊ ᴀʀᴛ ◃
͙♡˚ ʙᴇsᴛɪᴇ : ┆ ᴀʟᴛ : @???

What I'm working on

⌨ ⌕ m a i l ˡᵒᵃᵈⁱⁿᵍ.. ´ˎ-
——————————— ♡ ————
↷ ᴄᴜsᴛᴏᴍɪᴢɪɴɢ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ [ 5% ᴅᴏɴᴇ ]
⌦ sᴛᴀʀs ᴄᴏᴜɴᴛ : 9 ᴛʏsᴍ<3 ʕ·ᴥ· ʔ
꒰✩ ❝ғᴏʟʟᴏᴡ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs❞ ✩꒱

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...