-_Aesthetic_Sxftie_-

New Scratcher Joined 5 months, 1 week ago United States

About me

|ᴾʳᵒᵘⁿᵒᵘⁿˢ:ᴴᵉ/ᵀʰᵉʸ/ᴵᵗ|
|ᴺᵃᵐᵉ:ᴹᵃˡᵃᶜʰⁱ|
|ˢᵉˣᵘᵃˡⁱᵗʸ:ᴼᵐⁿⁱ ᵃⁿᵈ ᵖᵒˡʸᵃᵐᵒʳʸ|
|ᶠᵉᵐᵇᵒʸ|
|ᴰᵉʳᵉ:ᴰᵃⁿᵈᵉʳᵉ|
|ᶠᵃᵛ ᶜᵒˡᵒʳˢ:ᴾᵃˢᵗᵉˡ :>|
|ᴴⁱˢᵖᵃⁿⁱᶜ|

What I'm working on

S i n g l e b u t I M I G H T h a v e a l i t t l e
c r u sh.- M i g h t t e l l
2 U.U
❀ ₊⁻∘・ Now Playing: ❝Ken and barbie❞ [▶︎/❙❙/◼︎/⟳] 1:28 ⸠——❍—————

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...