-Itz_Hime-

New Scratcher Joined 8 months ago Vietnam

About me

~ ll Clare Stormaria
~ ll 2k10 (year of born)
~ ll Cọc+sát gơn
~ ll Tui vứi Sakura (JSHK) bik bọn tui riêu ròi

What I'm working on

-Follow this acc plz!
-No f4f (tùy)
-Đừng đào lại cái acc cũ+quá khứ trẩu của t nx .-.
-Call me Clare, Clảe, Lynhh
Ai bixesual zề đây t cưng:) (cưng chứ đell iu đou)

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...