-EchoSunrise-

Scratcher Joined 10 months, 3 weeks ago United States

About me

. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅ .
⇨ᴇᴄʜᴏ/ꜱᴜɴɴʏ
⇨ɪ ᴅᴏ ɢᴀᴄʜᴀ ᴄʟᴜʙ ꜱᴛᴜꜰꜰ
⇨ᴘʀᴏɴᴏᴜɴꜱ: ꜱʜᴇ/ᴛʜᴇʏ
⇨ꜱʟᴇᴇᴘʏ ʟᴇꜱʙɪᴀɴ
⇨ꜰᴀɴɢɪʀʟ ʟᴏʟ
⇨ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ: @ᴍᴏᴏɴʟɪɢʜᴛ_ᴘᴀʟɪꜱᴍᴀɴ
. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅ .

What I'm working on

. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅ .

❝ᴵ'ᵐ ˢᵒ ᵍˡᵃᵈ ᵐʸ ᵃʷᵉˢᵒᵐᵉ ᵍⁱʳˡᶠʳⁱᵉⁿᵈ ⁱˢ ᵒᵏᵃʸ!❞

. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅ .

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...