-Cherries-

New Scratcher Joined 1 year, 4 months ago Canada

About me

// ʟɪʟᴀ ᴄʜᴇʀʀʏ // ᴋᴀᴡᴀɪɪ // sɪɴɢɪɴɢ, ᴅᴀɴᴄɪɴɢ, ᴇᴀᴛɪɴɢ // ᴍᴇᴀɴ ᴋɪᴅs, ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴀᴛᴛɪᴛᴜᴅᴇ //

(っ◔◡◔)っ I am weird... don't judge me m8What I'm working on

Love the Cherry Fam! ❤️

PROFILE PIC - GOOGLE RLLY GOOD ARTIST

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...