-Anti_IceLy

New Scratcher Joined 5 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

[Cập nhật phần 'về tôi' và 'tôi đang làm gì' vào buổi chiều lúc: 8/2/2022.]
-Hellu, Gọi mik là sandy nha.-.?
(^∀^●)ノシ(。・∀・)ノ

What I'm working on

Xin chào, mik là em của chủ acc này, chị mik ýk. Thì chị cụa mik sẽ off mấy ngày/tháng nên mik sẽ quản acc này hộ chị mik. Đáng lý mik nên ghi từ hôm qua vì hôm qua mik đã bắt đầu quản acc ròi
-Hết-

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...