Carreras de coches

  scripts
  sprites
See inside
Instructions

===========================================
=== ===
=== ==CARRERAS===DE===COCHES== ===
=== ===
===========================================

-----------------
- OBJETIVO -
-----------------
Recorre el circuito antes que tu rival

--------------------
- CONTROLES -
--------------------

Jugador 1
-------------------------
Elegir jugador: A D
Confirmar jugador: S
Mover: WASD

Jugador 2
-------------------------
Elegir jugador: Flechas a e izquierda
Confirmar jugador: Flecha abajo
Mover: Flechas de dirección

Notes and Credits

Rusty
Febrero 2016

Shared: 17 Feb 2016 Modified: 19 Mar 2018
Favorite this project 18
Love this project 27
Total views 1454
View the remix tree  9
  
More projects by RustyRyuu