Φάντασμα με κλώνο - Παιχνίδι

remixed by androul
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Φάντασμα που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σε τυχαία σημεία. Με τη βοήθεια των κλώνων μπορούμε να δημιουργήσουμε όσα φαντάσματα θέλουμε.

Notes and Credits (added by androul)

ευχαριστούμε

Shared: 17 Feb 2016 Modified: 17 Apr 2017
Favorite this project 3
Love this project 2
Total views 69
View the remix tree  4
  
More projects by androul