Διάλογος χωρίς μηνύματα

remixed by androul
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Παράδειγμα διαλόγου στο Scratch χωρίς τη βοήθεια μηνυμάτων.

Notes and Credits (added by androul)

Ευχαριστούμε!

Shared: 28 Jan 2016 Modified: 16 Mar 2017
Favorite this project 0
Love this project 0
Total views 113
View the remix tree  3
  
More projects by androul