Διάλογος με μηνύματα

remixed by androul
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Παράδειγμα διαλόγου στο Scratch με τη βοήθεια μηνυμάτων.

Notes and Credits (added by androul)

Ευχαριστούμε!

Shared: 28 Jan 2016 Modified: 5 Feb 2016
Favorite this project 1
Love this project 1
Total views 114
View the remix tree  3
  
More projects by androul