Toa Đo Cua Meo

remixed by JamesX
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Phím mũi tên: di chuyển mèo.
Phím cách: xóa.

Phím z / Nút "In hình": in hình mèo tại vị trí của nó.
Thay đổi màu nền: trắng / đen.

Chọn màu bút.
Thay đổi tốc độ di chuyển của Mèo.
Nút "Nhập": nhập tọa độ cho Mèo.

Notes and Credits (added by JamesX)

Tọa độ của Mèo.
Bản tiếng Việt của trò chơi http://scratch.mit.edu/projects/ahaanomegas/601498 của ahaanomegas.

== Ghi chú của ahaanomegas / Original notes by ahaanomegas ==

Remix Instructions:

Download; change to your own language; make extra changes; share with your own name.

Music made by my Mom.

Thank you, Paddle2See, for help.

Shared: 9 Feb 2010 Modified: 24 Dec 2013
Favorite this project 0
Love this project 1
Total views 160
View the remix tree  17
  
More projects by JamesX