Дъбрава

  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Дъбрава е игра-викторина с 20 случайно избрани разнообразни въпроса за дъбовете с по пет отговори, от които само един е верен. Стартира се с натискане на зеленото флагче вдясно. Ако искате да увеличите екрана, натиснете синьото квадратче вляво. Отговаря се като кликнете с мишката върху съответната буква на правилния според Вас отговор. Включете си звука, за да чуете верния отговор, ако сгрешите! Накрая ще можете да запишете резултата си и да видите как го подобрявате с времето или да го сравните с друг, който играе на вашия компютър. Всеки верен отговор ви дава точка, а грешен ви намалява резултата с една точка.

Notes and Credits

Играта "Дъбрава" е направена в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-54/02.07.2015 г. за изпълнение на проект "Кампания за дъбовете - събиране на информация и повишаване на информираността за дъбовите гори" (OakC) по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. с бенефициент: Фондация Тайм - Екопроекти, Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите (http://bg03.moew.government.bg/)". Ако имате предложения за разнообразяване и подобряване, пишете на oakstudio!

Shared: 29 Oct 2015 Modified: 22 Feb 2016
Favorite this project 1
Love this project 1
Total views 179
View the remix tree  1
  
More projects by oakstudio