ascensorNinotsGrutav3Entra

by maitels
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Press numbered buttons to make the elevator (platform) go up and down at a constant speed. You can also Enter (Entra) and Exit (Surt) the elevator.

Prem els botons numerats per fer que l'ascensor (plataforma) pugi i baixi a una velocitat constant. També pots Entrar (Entra) i Sortir (Surt) de l'ascensor.

Pulsa los botones numerados para hacer que el ascensor (plataforma) suba y baje con una velocidad constante. También puedes Entrar (Entra) y Salir (Surt) del ascensor.

Notes and Credits

The idea was defined at Volcans class from CEIP Bellaterra (l'escoleta), inspired in a short story (los exploradores) from Julio Cortázar.

La idea va ser definida a la classe dels Volcans al CEIP Bellaterra (l'escoleta), inspirada en una història breu (los exploradores) de Julio Cortázar.

La idea fue definida en la clase de los Volcanes en el CEIP Bellaterra (la guardería), inspirada en una historia breve (los exploradores) de Julio Cortázar.

Shared: 24 Apr 2015 Modified: 24 Apr 2015
Favorite this project 0
Love this project 0
Total views 5
View the remix tree  1
  
More projects by maitels