Hungry Ant!

remixed by franksabate
  scripts
  sprites
See inside
Notes and Credits (added by franksabate)

La formiga té gana. Quantes pomes podrà menjar en un minut?
[Fletxes dreta-esquerra per girar. Espai per avançar]

The ant is hungry. How many apples can it eat in one minute?
[Left-Right arrow keys to turn. Space to walk forward]

La hormiga está hambrienta. Cuantas manzanas podrá comer en un minuto?
[Flechas izquierda-derecha para girar. Espacio para avanzar]

Shared: 24 Apr 2009 Modified: 24 Apr 2009
Favorite this project 5
Love this project 6
Total views 964
View the remix tree  70
  
More projects by franksabate