Paràbola

  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Aquest simulador serveix per veure com es crea una paràbola.

Has d'introduir els paràmetres A, B, C del polinomi quadràtic. També el nombre de punts que vols que dibuixi.

Notes and Credits

Recorda:
La A ens indica la curvatura, còncava o convexa (per A>0 U).
L'extrem relatiu està en x=-2A/B.
La C ens indica l'alçada respecte l'origen (punt de tall de les ordenades).
Si resols l'equació corresponent trobes els punts de tall en l'eix d'abscisses.

Fixa't, si poses A=0, tens l'equació d'una recta.

MOLT IMPORTANT: Recorda! Un punt pertany a la paràbola si només sí compleix l'equació.

Shared: 18 Feb 2015 Modified: 12 Mar 2015
Favorite this project 0
Love this project 0
Total views 20
View the remix tree  1
  
More projects by AndreuARTRA