Equació General Recta Pla

  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Aquest simulador t'ensenya com funciona l'equació general de la recta...

Has de donar un vector normal (el perpendicular que indica la direcció perpendicular a la recta). Després donaràs un punt per indicar la posició de la recta. Finalment el nombre de punts a dibuixar.

Què farà?
Veuràs com va dibuixant molts punts fins formar una recta, i també et mostrarà el vector normal (color blau).

Notes and Credits

RECORDA: una recta és la unió d'infinits punts amb la mateixa direcció (una unió no numerable de punts i de forma continua amb la mateixa direcció).

Shared: 6 Feb 2015 Modified: 19 Apr 2017
Favorite this project 0
Love this project 0
Total views 21
View the remix tree  1
  
More projects by AndreuARTRA