Rzucaj i odkrywaj...

by fizyk
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Rzuć piłką i odkrywaj... Spróbuj trafić w zielony punkt na dwa sposoby. Kiedy odkryjesz wszystko, pojawi się komunikat.

Zmieniaj wskaźnikiem myszki początkowy kąt (alfa) względem poziomu. Kliknij, aby rzucić piłką. Początkowa szybkość piłki jest ustalona. Naciśnij spację, aby zakończyć.

Jest to symulacja rzutu ukośnego na powierzchni Ziemi, bez oporów powietrza. Zwróć uwagę na wartości kątów dla największych: zasięgu i wysokości.

Notes and Credits

English version:
http://scratch.mit.edu/projects/34378118/

Jednostki: m, s. Zmiany pozycji piłki następują co dt. Zmienne:
alfa - kąt między początkową prędkością piłki a poziomem,
alfaprec - niezaokrąglona alfa,
zasięg - mierzona w poziomie odległość od punktu startowego,
wysokość - mierzona w pionie odległość od punktu startowego,
sth-max - maksymalna wartość sth osiągnięta do tej pory,
sth-max-alfa - przy takim kącie została osiągnięta maksymalna wartość sth.

Shared: 29 Nov 2014 Modified: 11 Mar 2018
Favorite this project 8
Love this project 7
Total views 377
View the remix tree  1
  
More projects by fizyk