เกมส์ยิงไดโนเสาร์

remixed by zeeza
  scripts
  sprites
See inside
Notes and Credits (added by zeeza)

บุรินทร์ ภูแลนปิว 538144220
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี3 หมู่2

Shared: 18 Sep 2012 Modified: 18 Sep 2012
Favorite this project 0
Love this project 1
Total views 302
View the remix tree  100
  
More projects by zeeza