אקולוקו

  scripts
  sprites
See inside
Notes and Credits

אקולוקו יצא מהמחשב! אתם יכולים ללכת לאן שהמדריך אומר, ולענות על שאלותיו. כאשר אתם רוצים להתקדם, לחצו על העכבר והדמות תקפוץ .אליו. אם תקללו, תושעו מהמשחק

Shared: 5 Jul 2011 Modified: 15 Dec 2015
Favorite this project 0
Love this project 0
Total views 285
View the remix tree  1
  
More projects by itamaryaffe