Basketball Apple Rainbow (remix PL)

remixed by sp33_Brydzia5b
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Użyj strzałek do poruszania się i do skoku ,a spacji do strzelania. Spróbuj wrzucić tęcze przez obręcz.

Gracz 2 używa klawiszy WSAD do poruszania się ,a klawisza E do rzucania.

Notes and Credits (added by sp33_Brydzia5b)

Shared: 20 Apr 2017 Modified: 27 Apr 2017
Favorite this project 3
Love this project 3
Total views 9
View the remix tree  18
  
More projects by sp33_Brydzia5b