Γράμματα (Greek letters)

by androul
  scripts
  sprites
See inside
Instructions

Τα ελληνικά Γράμματα για να τα χρησιμοποιήσετε στις εργασίας σας στο Scratch

Notes and Credits

Shared: 4 Jun 2016 Modified: 4 Jun 2016
Favorite this project 1
Love this project 1
Total views 44
View the remix tree  1
  
More projects by androul