Discuss Scratch

scmb1
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

EDIT: I am closing this topic because it has gotten too big! Please go to the new topic here.
——————
বাংলা, Español, Deutsch, عربى, Français, हिंदी, मराठी, 汉语, ଓଡ଼ିଆ, ਪੰਜਾਬੀ, Polski, Português, Русский, اُردُو, 漢語
——————

Note: This topic is for suggesting studios to be featured. If you want to suggest a project, follow this link.
——————


Know a cool studio? Suggest it to be featured on the homepage here. You’re welcome to suggest studios you created or studios created by someone else. We’re looking for studios for all sorts of project types and topics!

Here are some things we look for in studios we feature:
- Provides an interesting prompt that inspires Scratchers to be creative and make projects
- Is focused on a specific project type or topic– for example, mouse trail projects or projects about historical fashion. We find that more specific prompts can be more inspiring!
- Has at least one active manager (two managers is even better), but not tons of managers
- Has fewer than 100 projects
- Has at least 2 projects that serve as good examples of what can go in the studio
- Does not allow anyone to add projects (for safety reasons), but does invite anyone to ask for their project to be added by a curator.
- Does not have an animated gif as its thumbnail (because that slows down the front page)
- Is not an Add Everything studio
- Not required but awesome: Description is in multiple languages and/or invites Scratchers to help translate it

Please try not to post the same studio multiple times! It would be especially helpful if, when proposing a studio, you explained how the studio provides a unique, interesting, and specific prompt for Scratchers.

(This is a new topic because the old one got too big.)

Last edited by scmb1 (Jan. 4, 2022 16:12:51)


scmb1
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

Thanks to everyone who helped translate! If you are fluent in a language other than English and would like to help, please comment on my profile.

R4356th wrote:


বিশেষ দ্রষ্টব্য:
এই বিষয়টি স্টুডিওগুলি ফিচার করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য। তুমি যদি কোনও প্রকল্পের পরামর্শ দিতে চাও তাহলে এই লিঙ্কটি অনুসরণ কর.
——————

কোন দুর্দান্ত স্টুডিওর কথা জান? এখানে সেটা হোমপেজে ফিচার হওয়ার পরামর্শ দেও। তোমার তৈরি স্টুডিও বা অন্য কারও তৈরি স্টুডিওগুলির পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বাগত জানানো হচ্ছে। আমরা সব ধরণের প্রজেক্টের এবং বিষয়ের জন্য স্টুডিওর সন্ধান করছি!


-
স্টুডিওগুলোতে আমরা এসব জিনিস খুঞ্জি:
- একটি আকর্ষণীয় প্রম্পট সরবরাহ করে যা স্ক্র্যাচারদের সৃজনশীল হতে এবং প্রকল্পগুলি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করে
- নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রকার বা বিষয়কে কেন্দ্র করে - উদাহরণস্বরূপ, মাউস ট্রেইল প্রকল্প বা ঐতিহাসিক ফ্যাশন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি। আমরা দেখছি যে আরও নির্দিষ্ট প্রম্পট আরও অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে!
- ১০০টিরও কম প্রকল্প রয়েছে।
- কমপক্ষে ২টি প্রকল্প রয়েছে যা স্টুডিওতে কী যেতে পারে তার ভাল উদাহরণ হিসাবে কাজ করে।
- যে কাউকে প্রকল্পগুলি যুক্ত করার অনুমতি দেয় না (সুরক্ষার কারণে), তবে কিওরাতর দ্বারা তাদের প্রকল্প যুক্ত করার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানায়।
- এর থাম্বনেইল হিসেবে অ্যানিমেটেড জিআইএফ নেই (কারণ এটি প্রথম পৃষ্ঠাকে ধীর করে দেয়)
- একটি অ্যাড এভ্রিথিং(সব যোগ কর) স্টুডিও নয়
- প্রয়োজনীয় নয় তবে দুর্দান্ত হবে: বর্ণনাটি একাধিক ভাষায় রয়েছে এবং/অথবা স্ক্র্যাচচারীদের এটি অনুবাদ করতে সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

একই স্টুডিও একাধিকবার পোস্ট না করার চেষ্টা কর! এটি বিশেষত সহায়ক হবে যদি কোনও স্টুডিওর প্রস্তাব দেওয়ার সময় আপনি ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে স্টুডিও স্ক্র্যাচারদের জন্য একটি অনন্য, আকর্ষণীয় এবং নির্দিষ্ট প্রম্পট সরবরাহ করে।

Zinnea wrote:

Nota: Este tema es para proponer estudios para que sean destacados. Si quieres proponer un proyecto, haz clic en este enlace.
——————
¿Conoces un estudio genial? Propónelo aquí para que aparezca en la página de inicio. Puedes proponer estudios que hayas creado o estudios creados por otras personas. ¡Buscamos estudios para todo tipo de proyectos y temas!

Aquí hay algunas cosas que buscamos en los estudios que destacamos:
- Proporciona una sugerencia interesante que inspira a los Scratchers a ser creativos y crear proyectos.
- Se centra en un tipo de proyecto o tema específico, por ejemplo, proyectos de rastro de ratón o proyectos sobre moda histórica. ¡Descubrimos que las indicaciones más específicas pueden ser más inspiradoras!
- Tiene al menos un manager activo (dos managers es aún mejor), pero no muchos managers
- Tiene menos de 100 proyectos
- Tiene al menos 2 proyectos que sirven como buenos ejemplos de lo que puede ir en el estudio.
- No permite que todos agreguen proyectos (por razones de seguridad), pero invita a cualquiera a solicitar que un curador agregue su proyecto.
- No tiene un gif animado como miniatura (porque eso ralentiza la página de inicio)
- No es un estudio Add Everything
- No es obligatorio, pero es genial: la descripción está en varios idiomas y / o invita a Scratchers a ayudar a traducirla.

¡Intenta no publicar el mismo estudio varias veces! Al proponer un estudio, si explicas cómo el estudio proporciona un mensaje único, interesante y específico para Scratchers, será especialmente util.

Liv_animates wrote:

Hinweis: In diesem Thema sollen Studios vorgeschlagen werden. Wenn Sie ein Projekt vorschlagen möchten, folgen Sie diesem Link.
——————

Kennen Sie ein cooles Studio? Schlagen Sie es auf der Homepage hier vorgestellt werden. Sie können Ihnen gerne Studios vorschlagen, die Sie erstellt haben, oder Studios, die von jemand anderem erstellt wurden. Wir suchen Studios für alle Arten von Projekttypen und Themen!

Hier sind einige Dinge, die wir in Studios suchen, die wir bieten:
- Bietet eine interessante Aufforderung, die Scratchers inspiriert, kreativ zu sein und Projekte zu machen
- Konzentriert sich auf einen bestimmten Projekttyp oder ein bestimmtes Thema – z. B. Mauspfadprojekte oder Projekte über historische Mode. Wir finden, dass spezifischere Ansagen inspirierender sein können!
- Hat mindestens einen aktiven Manager (zwei Manager ist noch besser), aber nicht Tonnen von Managern
- Hat weniger als 100 Projekte
- Hat mindestens 2 Projekte, die als gute Beispiele dafür dienen, was im Studio gehen kann
- Erlaubt niemandem, Projekte hinzuzufügen (aus Sicherheitsgründen), sondern lädt jeden ein, um die Hinzusaz ihres Projekts durch einen Kurator zu bitten.
- Hat kein animiertes GIF als Miniaturansicht (weil das die Titelseite verlangsamt)
- Ist kein Add Everything Studio
- Nicht erforderlich, aber genial: Beschreibung ist in mehreren Sprachen und / oder lädt Scratchers zu helfen, es zu übersetzen

Bitte versuchen Sie nicht, das gleiche Studio mehrmals zu posten! Es wäre besonders hilfreich, wenn Sie beim Vorschlag eines Studios erklärt haben, wie das Studio eine einzigartige, interessante und spezifische Eingabeaufforderung für Scratchers bietet.

twosibilingscodeloll wrote:

ملاحظة: هذا الموضوع مخصص لاقتراح الاستوديوهات ليتم تمييزها. إذا كنت تريد اقتراح مشروع ، فاتبع هذا الرابط.
——————


تعرف استوديو رائع؟ اقترحه ليتم عرضه على الصفحة الرئيسية هنا. نرحب بك لاقتراح الاستوديوهات التي أنشأتها أو الاستوديوهات التي أنشأها شخص آخر. نحن نبحث عن استوديوهات لجميع أنواع المشاريع والموضوعات!

فيما يلي بعض الأشياء التي نبحث عنها في الاستوديوهات التي نقدمها:
- يقدم موجهًا مثيرًا للاهتمام يلهم Scratchers ليكونوا مبدعين ويصنعون المشاريع
- يركز على نوع مشروع أو موضوع معين - على سبيل المثال ، مشاريع مسار الماوس أو مشاريع حول الموضة التاريخية. نجد أن المطالبات الأكثر تحديدًا يمكن أن تكون أكثر إلهامًا!
- لديه مدير نشط واحد على الأقل (مديران أفضل) ، لكن ليس عددًا كبيرًا من المديرين
- لديها أقل من 100 مشروع
- لديه مشروعان على الأقل يمثلان أمثلة جيدة لما يمكن أن يحدث في الاستوديو
- لا يسمح لأي شخص بإضافة مشاريع (لأسباب تتعلق بالسلامة) ، ولكنه يدعو أي شخص ليطلب إضافة مشروعه من قبل القيم.
- لا يحتوي على صورة gif متحركة كصورة مصغرة (لأن ذلك يؤدي إلى إبطاء الصفحة الأولى)
- ليس استوديو إضافة كل شيء
- غير مطلوب ولكنه رائع: الوصف بلغات متعددة و / أو يدعو Scratchers للمساعدة في ترجمته

من فضلك حاول عدم نشر نفس الاستوديو عدة مرات! سيكون من المفيد بشكل خاص ، عند اقتراح الاستوديو ، أن تشرح كيف يقدم الاستوديو موجهًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام ومحدّدًا لـ Scratchers.

(هذا موضوع جديد لأن الموضوع القديم أصبح أكبر من اللازم).


hello34090 wrote:

_________
Remarque : Ce sujet est pour proposer des studios pour être sélectionnés. Si vous souhaitez proposer un projet, suivez ce lien.
_________


Vous connaissez un bon studio ? Suggérez-le pour qu'il figure sur la page d'accueil ici. Vous êtes invités à suggérer des studios que vous avez créés ou des studios créés par quelqu'un d'autre. Nous recherchons des studios pour toutes sortes de types de projets ou de sujets !

Voici quelques éléments que nous recherchons dans les studios que nous sélectionnons :

- Fournit un sujet intéressant qui incite les Scratcheurs à être créatifs et à faire des projets
- Se concentre sur un type ou un sujet de projet spécifique - par exemple, des projets sur les trainées de souris ou des projets sur l'histoire de la mode. Nous pensons que des sujets plus spécifiques peuvent être plus inspirants !
- A au moins un manager actif (deux managers c'est encore mieux), mais pas des tonnes de managers
- A moins de 100 projets
- A au moins 2 projets qui servent de bons exemples de ce qui peut aller dans le studio
- N'autorise personne à ajouter des projets (pour des raisons de sécurité), mais invite les personnes à demander que leur projet soit ajouté par un curateur.
- N'a pas de GIF animé comme miniature (car cela ralentit la page d'accueil)
- N'est pas un studio Ajoutez tout
- Non requis, mais génial : la description est en plusieurs langues et/ou invite les Scratcheurs à aider à la traduire.

Veuillez ne pas publier plusieurs fois le même studio ! Il serait particulièrement utile que, lorsque vous proposez un studio, vous expliquiez comment le studio offre un sujet unique, intéressant et spécifique pour les Scratcheurs.


RockstarNimesh wrote:

सुचना: यह विषय स्टूडियो को प्रदर्शित करने का सुझाव देने के लिए है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट सुझाना चाहते हैं, तो इस को दबये|
———————

एक अच्छे स्टूडियो के बारे में जानते हैं? इसे यहां होमपेज पर प्रदर्शित करने का सुझाव दें। आपके द्वारा बनाए गए स्टूडियो या किसी और द्वारा बनाए गए स्टूडियो का सुझाव देने के लिए आपका स्वागत है। हम सभी प्रकार के प्रोजेक्ट और विषयों के लिए स्टूडियो ढूंढ रहे हैं!

यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें हम उन स्टूडियो में ढूंढते हैं जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं-
- एक दिलचस्प संकेत प्रदान करता है जो स्क्रैचर्स को रचनात्मक होने और प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है
- एक विशिष्ट परियोजना प्रकार या विषय पर केंद्रित है- उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक फैशन के बारे में प्रोजेक्ट और माउस ट्रेल प्रोजेक्ट। हमे पाते हैं कि अधिक विशिष्ट संकेत अधिक प्रेरक हो सकते हैं!
- कम से कम एक सक्रिय प्रबंधक है (दो प्रबंधक और भी बेहतर हैं), लेकिन बहुत सारे प्रबंधक नहीं हैं
- 100 से कम परियोजनाएं हैं
- कम से कम 2 प्रोजेक्ट हैं जो स्टूडियो में क्या जा सकते हैं के अच्छे उदाहरण के रूप में काम करते हैं
- किसी को प्रोजेक्ट जोड़ने की अनुमति नहीं देता (सुरक्षा कारणों से), लेकिन किसी को भी क्यूरेटर द्वारा अपनी परियोजना को जोड़ने के लिए कहने के लिए आमंत्रित करता है।
- इसके थंबनेल के रूप में एनिमेटेड gif नहीं है (क्योंकि यह फ्रंट पेज को धीमा कर देता है)
- ऐड एवरीथिंग स्टूडियो नहीं है
- आवश्यक नहीं है लेकिन कमाल है: विवरण कई भाषाओं में है और/या स्क्रैचर्स को इसका अनुवाद करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है

कृपया एक ही स्टूडियो को कई बार पोस्ट न करने का प्रयास करें! यह विशेष रूप से सहायक होगा यदि, स्टूडियो का प्रस्ताव करते समय, आपने समझाया कि कैसे स्टूडियो स्क्रैचर्स के लिए एक अद्वितीय, दिलचस्प और विशिष्ट संकेत प्रदान करता है।

(यह एक नया विषय है क्योंकि पुराना वाला बहुत बड़ा हो गया है।)

CodingScratch wrote:

सुचना: हा विषय सुचवित आहे स्टुडिओ ला वैशिष्ट्य. जर का तुमला सुचवित आहे एक प्रोजेक्ट सुचवित करा चहा असल तेर येथे दाबा
________________________
तुमला मस्त स्टुडिओ माहित आहे? तर तो सूचित कारा की तो होमपेज वर येथे. आप्ले इक्दे स्वागत आहे. तुमही सूचित स्टुडिओ आपण तयार केले किंवा दुसरे कोणे तेरी दुसरा ने. आम्ही असाए स्टुडिओ शोधतो की ते प्रकल्प सर्व प्रकारच्या प्रकार आणि विषय अस्तील!

येथे काइ उदाहरण आहेत जसे आम्ही स्टुडिओ ला आम्ही वैशिष्ट्य करतो:
- एक आशी गोशत जी मनोरंजक प्रोम्प्त ते प्रेरणा स्क्रैचर्स ला देते की सर्जनशील आणी बनवा प्रकल्प
- केंद्रित आहे वर विशिष्ट प्रकल्प प्रकार किंवा विषय- उदाहरणार्थ, माउस ट्रेल प्रोजेक्ट किंवा ऐतिहासिक फॅशन बद्दल प्रकल्प. आम्ही ते अधिक विशिष्ट प्रोम्प्तस अधिक असू शकते प्रेरणादायक!
- कमीतकमी एक सक्रिय व्यवस्थापक पाहिजे ( दोन व्यवस्थापक आणखीण चांगले आहे ) पण जस्त नाही.
- शंभर पेशा कमी प्रकल्प
- कमीतकमी 2 प्रकल्प पाहिजे ज्यात स्टुडिओमध्ये काय जाऊ शकते याची चांगली उदाहरणे पाहिजे.
- कोणासही प्रकल्प जोडण्याची परवानगी देत नाही ( सुरक्षेच्या कारणास्ती ), परंतु क्युरेटरद्वारे कुणालाही त्यांचा प्रकल्प जोडण्यासाठी विचारण्यास आमंत्रित करतो.
- लघुप्रतिमा म्हणून अ‍ॅनिमेटेड gif नाही. ( कारण हे पहिले पृष्ठ धीमे करते )
- अ‍ॅड एव्हरीथिंग स्टुडिओ नाही
- आवश्यक नाही परंतु छान आहे: वर्णन एकाधिक भाषांमध्ये आहे आणि / किंवा स्क्रॅचर्सचे भाषांतर करण्यात मदत करण्यासाठी आमंत्रित करते


कृपया समान स्टुडिओ एकाधिक वेळा पोस्ट न करण्याचा प्रयत्न करा! हे विशेषतः असेल उपयुक्त असल्यास, स्टुडिओ प्रस्तावित करताना की आपण स्पष्ट केले स्टुडिओ कसा एक अद्वितीय प्रदान करतो, मनोरंजक, आणि विशिष्ट प्रोम्प्त स्क्रैचर्स च्या साठी
(हा एक नवीन विषय आहे कारण जुना विषय खूप मोठा झाला होता)

apple502j wrote:クールなスタジオ知ってるかい?(冷房が効いている必要はないぞ、もちろん!)注目のスタジオに推薦できるよ。自分のスタジオも、他の人のスタジオも自由に推薦できるよ。どんな種類のプロジェクトや話題でも大丈夫!

でも、いくらか条件があるよ。
- Scratcherをクリエイティブにさせ、プロジェクトを作るよう促すもの!
- 話題があること。 - たとえば、弾幕など。詳しい話題があるともっといいですね!
- 活動中のマネージャーが最低でも1人いること。(2人のほうがいいけど、だからといって何十人もいたら困ります)
- プロジェクト数が100未満であること。
- スタジオにどんなプロジェクトを入れればいいか、2つ以上のいい例のプロジェクトがあること。
- キュレーターのみプロジェクトが追加できる設定にしていること。(チェックマークを付けない。安全上の理由)
- 追加依頼をキュレーターを通してできること。
- サムネがGIFアニメではないこと
- 「なんでも入れよう」系でないこと
- 任意(でもあったほうがいい): 説明書きが多言語対応していたり、翻訳者を募る

同じスタジオは何回も提案しないでください! そして、ユニークでおもしろい、そして特定の話題が何なのかを説明してくれると助かります。

SplayDolphin219 wrote:

ଉତ୍କର୍ଷ: ଏହି ବିଷୟଟି ଷ୍ଟୁଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
——————

ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ମୂଳପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ | ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଷ୍ଟୁଡିଓ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ | ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବିଷୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଜୁଛୁ!


ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମେ ଖୋଜୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଅଛି:
- ଏକ ମଜାଦାର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସ୍କ୍ରାଚର୍ମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ |
- ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି - ମାଉସ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ କିମ୍ବା ଇତିହାସିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ | ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡିକ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ!
- ଅତିକମରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି (ଦୁଇ ପରିଚାଳକ ଆହୁରି ଭଲ), କିନ୍ତୁ ଟନ୍-ଟନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁନ୍ତି |
- ୧୦୦ ରୁ କମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି |
- ଅତିକମରେ ୨ ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କ’ଣ ଯାଇପାରେ ତାହାର ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |
- କାହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ (ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ), କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁରେଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଡିବାକୁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ |
- ଏହାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭାବରେ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଗିଫ୍ ନାହିଁ (କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ) |
- ସବୁକିଛି ଯୋଡିବା ଷ୍ଟୁଡିଓ ନୁହେଁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର: ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଅଛି ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍କ୍ରାଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ |

ଦୟାକରି ସମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଏକାଧିକ ଥର ପୋଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ! ଦୟାକରି ସମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଏକାଧିକ ଥର ପୋଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ! ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ଯଦି, ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାବେଳେ, ତୁମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛ ଯେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କିପରି ସ୍କ୍ରାଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

(ଏହା ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ କାରଣ ପୁରୁଣାଟି ବହୁତ ବଡ ହୋଇଗଲା |)

jask82006 wrote:

ਨੋਟ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ |
——


ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ |

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

- ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਕੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, mouse ਟਰੈੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ (ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨ), ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ
- 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ), ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਯੂਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
- ਇਸ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵਜੋਂ ਐਨੀਮੇਟਡ .gif ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)
- ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ: ਵੇਰਵਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈੱਚਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸਕ੍ਰੈੱਚਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਉਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

(ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.)

Euglena73 wrote:

Uwaga: ten temat dotyczy proponowania studiów, które mają być wyróżnione. Jeśli chcesz zaproponować projekt, skorzystaj z tego linku.
——————


Znasz fajne studio? Zaproponuj, aby pojawił się na stronie głównej tutaj. Możesz zaproponować studia stworzone przez siebie lub studia stworzone przez kogoś innego. Poszukujemy studiów o różnej tematyce projektów i tematów!

Oto kilka rzeczy, których szukamy w studiach, które wyróżniamy:
- Ma w sobie wielką siłę, która inspiruje Scratcherów do kreatywności i tworzenia projektów
- Koncentruje się na konkretnym typie projektu lub temacie – na przykład projektach o śladach myszy lub projektach dotyczących mody historycznej. Uważamy, że bardziej szczegółowe podpowiedzi mogą być bardziej inspirujące!
- Takie studio ma co najmniej jednego aktywnego menedżera (dwóch menedżerów to jeszcze lepiej), ale nie wielu menedżerów
- Ma mniej niż 100 projektów
- Ma co najmniej 2 projekty, które są dobrymi przykładami tego, co może pójść w studio
- Nie zezwala nikomu na dodawanie projektów (ze względów bezpieczeństwa), ale zaprasza wszystkich do wysyłania proźb o dodanie ich projektu przez kuratora.
- Nie ma animowanego gifu jako miniatury (ponieważ spowalnia pierwszą stronę)
- Nie jest studiem Add Everything Everything
- Niewymagane, ale niesamowite, co może ułatwić : opis jest w wielu językach i/lub zaprasza Scratcherów do pomocy w tłumaczeniu

Staraj się nie publikować wielokrotnie tego samego studia! Byłoby szczególnie pomocne, gdybyś proponując studio wyjaśnił, w jaki sposób studio zapewnia wyjątkową, ciekawą i konkretną podpowiedź dla Scratcherów.

(To jest jako nowy temat ponieważ starszy był już zbyt duży)

Klein28 wrote:

Nota: Esse tópico é para sugerir estúdios para serem apresentados. Se você quiser sugerir um projeto, clique nesse link.
——————


Sabe de algum estúdio legal? Sugira para ser apresentado na página principal. Você está convidado para sugerir estúdios que criou ou estúdios criados por outra pessoa. Nós estamos procurando por estúdios de todos os tipos de projetos e tópicos!

Aqui está algumas coisas que nós procuramos para estúdios que nós apresentamos:
- Fornece uma proposta interessante que inspire Scratchers para serem creativos e fazerem projetos
- Deve estar focado em um projeto ou tópico específico– por exemplo, projetos de caminho de mouse ou projetos sobre moda histórica. Nós achamos que propostas mais específicas podem ser mais inspiradoras!
- Ter no mínimo um membro administrador ativo (dois administradores é melhor ainda), mas não muitos adiministradores
- Ter menos de 100 projetos
- Ter no mínimo 2 projetos que sirvam como bons examplos do que pode ir no estúdio
- Não permita que todos adicionem projetos (por rasões de segurança), mas convide qualquer um que pedir para ter seus projetos adicionados por um curador.
- Não ter um GIF como foto (Porque diminui a página principal)
- Não é um estúdio de adicionar tudo
- Não obrigatório, mas incrível: a descrição está em vários idiomas e / ou convida os Scratchers para ajudar a traduzi-la

Por favor tente não postar o mesmo estúdio várias vezes! Seria especialmente útil se, ao propor um estúdio, você explicasse como o estúdio fornece um algo único, interessante, e uma proposta específica para Scratchers.

(Este é um tópico novo porque o antigo ficou muito grande.)

greg1234567890f wrote:

Внимание: Эта тема чтобы предлагать студии для рекомендации. Если ты хочешь предложить проект перейди по этой ссылке.
——————


Знаешь крутую студию? Предложи её для рекомендации на главной странице здесь. Ты можешь предлагать свои студии, или студии, созданные кем-то другим. Мы ищем студии для проектов любого типа и тематики!

Вот несколько вещей, которые мы ищем в рекомендуемых студиях:
- Предлагает интересную подсказку, которая вдохновляет Скретчеров на творчество и создание проектов
- Сосредоточен на конкретном типе проекта или теме - например, проектах шлейфа мыши или проектах о исторической моде. Мы считаем, что более конкретные подсказки могут быть более вдохновляющими!
- Есть хотя бы один активный менеджер (лучше два), но не тонны менеджеров
- Имеет менее 100 проектов
- Имеет как минимум 2 проекта, которые служат хорошими примерами того, что можно сделать в студии
- Не разрешает никому добавлять проекты (из соображений безопасности), но приглашает всех попросить, чтобы их проект был добавлен куратором.
- В качестве миниатюры не используется анимированный gif (потому что это замедляет первую страницу)
- Это не студия Добавляйте Всё
- Не обязательно, но хорошо: описание на нескольких языках и/или приглашает Скретчеров помочь его перевести.

Пожалуйста, постарайся не размещать одну и ту же студию несколько раз! Было бы особенно полезно, если бы, предлагая студию, ты объяснил(а), как студия предоставляет уникальные, интересные и конкретные подсказки для Скретчеров.

(Это новая тема потому что старая уже очень большая.)

MonkeyBoi660 wrote:

وٹ: یہ عنوان اسٹوڈیوز کو نمایاں کرنے کی تجویز کرنے کے لئے ہے۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ کی تجویز کرنا چاہتے ہیں تو ، اس لنک کو فالو کریں۔
——


ایک ٹھنڈا اسٹوڈیو جانتے ہو؟ یہاں ہوم پیج پر نمایاں ہونے کی تجویز کریں۔ آپ کا استقبال ہے کہ آپ نے اپنے تیار کردہ اسٹوڈیوز کا مشاہدہ کیا ہے یا کسی اور کے ذریعہ تخلیق کردہ اسٹوڈیوز۔ ہم ہر قسم کے منصوبوں اور عنوانات کے لئے اسٹوڈیو تلاش کر رہے ہیں!

یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسٹوڈیوز میں تلاش کرتے ہیں جن کی خصوصیت ہم پیش کرتے ہیں۔
- ایک دلچسپ اشارہ فراہم کرتا ہے جو سکریچچرس کو تخلیقی بننے اور منصوبے بنانے کی ترغیب دیتا ہے
- کسی مخصوص پروجیکٹ کی قسم یا عنوان پر مرکوز ہے- مثال کے طور پر ، ماؤس ٹریل پروجیکٹس یا تاریخی فیشن کے بارے میں پروجیکٹس۔ ہمیں معلوم ہے کہ زیادہ مخصوص اشارہ زیادہ متاثر کن ہوسکتا ہے!
- کم از کم ایک فعال مینیجر ہے (دو مینیجر اس سے بھی بہتر ہیں) ، لیکن ٹن منیجر نہیں
- 100 سے کم منصوبے ہیں
- کم از کم 2 منصوبے ہیں جو اسٹوڈیو میں کیا جاسکتے ہیں اس کی عمدہ مثال کے طور پر کام کرتے ہیں
- کسی کو پروجیکٹ شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے (حفاظت کی وجوہات کی بناء پر) ، لیکن کسی کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو کسی کیوریٹر کے ذریعہ شامل کریں۔
- اس کے تھمب نیل کے بطور ایک متحرک gif نہیں ہے (کیونکہ اس سے صفحہ اول سست ہوجاتا ہے)
- ہر چیز شامل کرنے والا اسٹوڈیو نہیں ہے
- ضرورت نہیں لیکن بہت اچھا ہے: تفصیل متعدد زبانوں میں ہے اور / یا سکریچچرز کو اس کے ترجمے میں مدد کرنے کی دعوت دیتا ہے

براہ کرم کوشش کریں کہ ایک ہی اسٹوڈیو کو متعدد بار پوسٹ نہ کریں! یہ خاص طور پر مددگار ثابت ہوگا اگر ، جب کسی اسٹوڈیو کی تجویز کرتے وقت ، آپ نے وضاحت کی کہ اسٹوڈیو سکریچچروں کے لئے ایک انوکھا ، دلچسپ اور مخصوص اشارہ فراہم کرتا ہے۔

WenWren wrote:

注意:本话题用于推荐工作室被展出。如果要推建项目,请按照此链接进行操作
您知道一个很酷的工作室吗?在这里推荐它在主页上被展出。欢迎您推荐您创建的工作室或由他人创建的工作室。我们正在寻找各种项目类型和主题的工作室!
以下是我们在展出的工作室中寻找的一些内容:
- 提供一个能激励Scratchers想出新意,创作项目的有趣提示
- 专注于特定的项目类型或主题,例如鼠标跟踪项目或有关历史时尚的项目。我们发现,更具体的提示可以更鼓舞人心!
- 至少有一名积极的管理者(两名管理者甚至更好),但不是太多的管理者
- 有少于100个项目
- 至少有2个可以作为能够加到工作室的项目的例子
- 不允许任何人添加项目(出于安全原因),但欢迎任何人要求策展人添加他们的项目。
- 没有动画 GIF 作为其缩略图(因为这会减慢首页的速度)
- 不是一个添加一切的工作室
- 不是必需的,但如果能有的话很棒:描述有多种语言和/或邀请Scratchers帮助翻译它

请尽量不要多次张贴同一工作室!在推荐一个工作室时,你解释了工作室如何为Scratchers提供独特、有趣和具体的提示,这将特别有用。

Last edited by scmb1 (Aug. 30, 2021 14:06:06)


mg272011
Scratcher
30 posts

Propose Studios to Be Featured

scmb1 wrote:

বাংলা, Español, Deutsch, Français, Русский, 汉语, 漢語
——————

Note: This topic is for suggesting studios to be featured. If you want to suggest a project, follow this link.
——————


Know a cool studio? Suggest it to be featured on the homepage here. You’re welcome to suggest studios you created or studios created by someone else. We’re looking for studios for all sorts of project types and topics!

Here are some things we look for in studios we feature:
- Provides an interesting prompt that inspires Scratchers to be creative and make projects
- Is focused on a specific project type or topic– for example, mouse trail projects or projects about historical fashion. We find that more specific prompts can be more inspiring!
- Has at least one active manager (two managers is even better), but not tons of managers
- Has fewer than 100 projects
- Has at least 2 projects that serve as good examples of what can go in the studio
- Does not allow anyone to add projects (for safety reasons), but does invite anyone to ask for their project to be added by a curator.
- Does not have an animated gif as its thumbnail (because that slows down the front page)
- Is not an Add Everything studio
- Not required but awesome: Description is in multiple languages and/or invites Scratchers to help translate it

Please try not to post the same studio multiple times! It would be especially helpful if, when proposing a studio, you explained how the studio provides a unique, interesting, and specific prompt for Scratchers.

(This is a new topic because the old one got too big.)

https://scratch.mit.edu/studios/29294913/projects/
skittles_panda
Scratcher
8 posts

Propose Studios to Be Featured

Hi, I think this studio should be featured, it doesn't have much stuff, and it's very cool. Please feature:
https://scratch.mit.edu/studios/29790405/
hello34090
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

Celebrating 2021 Juneteenth On Scratch!

This is my forum signature! On a forum post, it is okay for Scratchers to advertise in their forum signature. The signature is the stuff that shows up below the horizontal line on the post. It will show up on every post I make.
(credit to Za-Chary)


New on the forums? Go here!

❝마르틴은 소파를 먹어요❞

Go follow my studio!

▢ Scratch Contributor
hello34090
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

Hey YOU! Yes YOU, I know you see this. Please DO NOT post unrelated things on this topic. There are many places where you can do it, but not here.Go here for help

Last edited by hello34090 (June 7, 2021 06:46:58)


This is my forum signature! On a forum post, it is okay for Scratchers to advertise in their forum signature. The signature is the stuff that shows up below the horizontal line on the post. It will show up on every post I make.
(credit to Za-Chary)


New on the forums? Go here!

❝마르틴은 소파를 먹어요❞

Go follow my studio!

▢ Scratch Contributor
CoderPrism
Scratcher
58 posts

Propose Studios to Be Featured

RockstarNimesh
Scratcher
100+ posts
hello34090
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

French version:

_________
Remarque : Ce sujet est pour proposer des studios pour être sélectionnés. Si vous souhaitez proposer un projet, suivez ce lien.
_________


Vous connaissez un bon studio ? Suggérez-le pour qu'il figure sur la page d'accueil ici. Vous êtes invités à suggérer des studios que vous avez créés ou des studios créés par quelqu'un d'autre. Nous recherchons des studios pour toutes sortes de types de projets ou de sujets !

Voici quelques éléments que nous recherchons dans les studios que nous sélectionnons :

- Fournit un sujet intéressant qui incite les Scratcheurs à être créatifs et à faire des projets
- Se concentre sur un type ou un sujet de projet spécifique - par exemple, des projets sur les trainées de souris ou des projets sur l'histoire de la mode. Nous pensons que des sujets plus spécifiques peuvent être plus inspirants !
- A au moins un manager actif (deux managers c'est encore mieux), mais pas des tonnes de managers
- A moins de 100 projets
- A au moins 2 projets qui servent de bons exemples de ce qui peut aller dans le studio
- N'autorise personne à ajouter des projets (pour des raisons de sécurité), mais invite les personnes à demander que leur projet soit ajouté par un curateur.
- N'a pas de GIF animé comme miniature (car cela ralentit la page d'accueil)
- N'est pas un studio Ajoutez tout
- Non requis, mais génial : la description est en plusieurs langues et/ou invite les Scratcheurs à aider à la traduire.

Veuillez ne pas publier plusieurs fois le même studio ! Il serait particulièrement utile que, lorsque vous proposez un studio, vous expliquiez comment le studio offre un sujet unique, intéressant et spécifique pour les Scratcheurs.

Last edited by hello34090 (June 15, 2021 15:24:08)


This is my forum signature! On a forum post, it is okay for Scratchers to advertise in their forum signature. The signature is the stuff that shows up below the horizontal line on the post. It will show up on every post I make.
(credit to Za-Chary)


New on the forums? Go here!

❝마르틴은 소파를 먹어요❞

Go follow my studio!

▢ Scratch Contributor
RockstarNimesh
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

Hindi Version-

सुचना: यह विषय स्टूडियो को प्रदर्शित करने का सुझाव देने के लिए है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट सुझाना चाहते हैं, तो इस को दबये|
———————

एक अच्छे स्टूडियो के बारे में जानते हैं? इसे यहां होमपेज पर प्रदर्शित करने का सुझाव दें। आपके द्वारा बनाए गए स्टूडियो या किसी और द्वारा बनाए गए स्टूडियो का सुझाव देने के लिए आपका स्वागत है। हम सभी प्रकार के प्रोजेक्ट और विषयों के लिए स्टूडियो ढूंढ रहे हैं!

यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें हम उन स्टूडियो में ढूंढते हैं जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं-
- एक दिलचस्प संकेत प्रदान करता है जो स्क्रैचर्स को रचनात्मक होने और प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है
- एक विशिष्ट परियोजना प्रकार या विषय पर केंद्रित है- उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक फैशन के बारे में प्रोजेक्ट और माउस ट्रेल प्रोजेक्ट। हमे पाते हैं कि अधिक विशिष्ट संकेत अधिक प्रेरक हो सकते हैं!
- कम से कम एक सक्रिय प्रबंधक है (दो प्रबंधक और भी बेहतर हैं), लेकिन बहुत सारे प्रबंधक नहीं हैं
- 100 से कम परियोजनाएं हैं
- कम से कम 2 प्रोजेक्ट हैं जो स्टूडियो में क्या जा सकते हैं के अच्छे उदाहरण के रूप में काम करते हैं
- किसी को प्रोजेक्ट जोड़ने की अनुमति नहीं देता (सुरक्षा कारणों से), लेकिन किसी को भी क्यूरेटर द्वारा अपनी परियोजना को जोड़ने के लिए कहने के लिए आमंत्रित करता है।
- इसके थंबनेल के रूप में एनिमेटेड gif नहीं है (क्योंकि यह फ्रंट पेज को धीमा कर देता है)
- ऐड एवरीथिंग स्टूडियो नहीं है
- आवश्यक नहीं है लेकिन कमाल है: विवरण कई भाषाओं में है और/या स्क्रैचर्स को इसका अनुवाद करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है

कृपया एक ही स्टूडियो को कई बार पोस्ट न करने का प्रयास करें! यह विशेष रूप से सहायक होगा यदि, स्टूडियो का प्रस्ताव करते समय, आपने समझाया कि कैसे स्टूडियो स्क्रैचर्स के लिए एक अद्वितीय, दिलचस्प और विशिष्ट संकेत प्रदान करता है।

(यह एक नया विषय है क्योंकि पुराना वाला बहुत बड़ा हो गया है।)

Last edited by RockstarNimesh (May 27, 2021 06:48:49)

GUPPYFISH000
Scratcher
38 posts

Propose Studios to Be Featured

https://scratch.mit.edu/studios/29790405/comments/ 5his is a great studio!

ฅ ^∘• ﻌ •∘^ ฅ
RockstarNimesh
Scratcher
100+ posts
RockstarNimesh
Scratcher
100+ posts
flamingo_0028
Scratcher
100+ posts

Propose Studios to Be Featured

Oh wow, I never knew you translate Bengali too! Thanks for doing that! https://scratch.mit.edu/studios/29779087/ https://scratch.mit.edu/studios/28635881/ Please feature one of this!
RockstarNimesh
Scratcher
100+ posts
UNITEDMAN123
Scratcher
77 posts

Propose Studios to Be Featured

UNITEDMAN123
Scratcher
77 posts

Propose Studios to Be Featured

how can i be a curator on that studio
rishavscratchwork
Scratcher
500+ posts

Propose Studios to Be Featured

https://scratch.mit.edu/studios/28635881/


RISHAVSCRATCHWORK - SCRATCH ON !!

ll ♂️ ᴍᴀʟᴇ ll Asᴛʀᴏ-Pʜʏsɪᴄt ll Cᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ / Cᴏᴅɪɴɢ Wɪᴢ ll U-14 Club Cricketer ll Top loved - 25.2.21 & 26.1.21 ll

======

Forum Posts made - [500]


Powered by DjangoBB