Discuss Scratch

PL_DkD_PL
Scratcher
100+ posts

Odtwarzanie dźwięku w odpowiednim momencie

ale tu chodzi o zmienne tylko, komunikat z
<<> :: extension>
wciąż będzie true/false

Last edited by PL_DkD_PL (May 20, 2020 15:58:59)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile