Discuss Scratch

Cat-Alex
Scratcher
62 posts

Fajne kody... (TYLKO DO OTCZYTU)

[big][center][color=red][b]MÓJ NOWY TEMAT:[/b][/color][/center][/big]

[img]http://cdn2.scratch.mit.edu/get_image/project/367053385_100x80.png[/img]

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wJnBTPUQS5A][big][b]SONG[/b][/big][/url]


Pomaga Nowym i nawet robi fajne projekty!Kiedy Zobaczę Projekt od Cat-Alex to::hat
play sound [::Cat-Alex/entity/00_99 v]
broadcast [Cat-Alex v]
when I receive [Cat-Alex v]
say (join (Hardware::sensing) (username)) for (8) secs
stop [ Script v]
Bedrok_Pickaxe
Scratcher
1 post

Fajne kody... (TYLKO DO OTCZYTU)

Fajne…
Cat-Alex
Scratcher
62 posts

Fajne kody... (TYLKO DO OTCZYTU)

TYLKO


Pomaga Nowym i nawet robi fajne projekty!Kiedy Zobaczę Projekt od Cat-Alex to::hat
play sound [::Cat-Alex/entity/00_99 v]
broadcast [Cat-Alex v]
when I receive [Cat-Alex v]
say (join (Hardware::sensing) (username)) for (8) secs
stop [ Script v]

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile