Discuss Scratch

SuperMaksioCode
New to Scratch
1 post

Jak zrobić tak aby duszek znikał


Chcę zrobić tak aby na przykład był duszek1 i duszek2
Na scenie 1 są oba A na 2 tylko duszek2
WiktoriaDolinska
Scratcher
4 posts

Jak zrobić tak aby duszek znikał

u obydwu dajesz
kiedy tło zmieni się na [tło1 v]
pokaż

W duszku 1 dodatkowo


kiedy tło zmieni się na [tło2 v]
ukryj


Mam nadzieję, że pomogłam

Last edited by WiktoriaDolinska (Nov. 9, 2019 18:29:55)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile