Discuss Scratch

Pilonpl
Scratcher
100+ posts

Jak przekonwertować kustium duszka na normalny format? (Wektor)

To co w tytule. Chciałbym przekonwertować kostium duszka na jakiś normalny format np. jpg

MentolMen
Scratcher
1000+ posts

Jak przekonwertować kustium duszka na normalny format? (Wektor)

Google —> konwerter .svg na .jpg/.png —> gotowe
Pilonpl
Scratcher
100+ posts

Jak przekonwertować kustium duszka na normalny format? (Wektor)

dzięki nie wiedziałem tylko w jakim formacie są te duszki

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile