Discuss Scratch

mickscottjack
Scratcher
5 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

move (0) steps
oof
ShadowStrk
Scratcher
17 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when green flag clicked
WHATS HAPPENING?!

Yes, me!

Last edited by ShadowStrk (Jan. 31, 2019 17:44:52)

Monniasza_spzoo
Scratcher
100+ posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

!!!
TwzrśżSśżfimcęblKęfbtKohp 0 Ńpookbtżb_… Ęktdytt Tdśbwdj Spłb opzf zkbępńpudk pę ptwbwokfl zkżźwź Ęktdyttkpo Jpńf Tżyłbl Hpmmpz Ęktdyttkpo ‹‹ sśfvkpyt 1 2 3 ofxw ›› Hpśb ęźtłytźlof » Boopyodfńfowt » Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 #1 Zdżpśbl 13:40:11 MkHbźwjfIpćmko Tdśbwdj Wfbń 1000+ sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Jfmmp Tdśbwdjfśt, zfmdpńf wp 2019 boę wjf hkśtw Zkłk Zfęoftębź ph wjf źfbś! Wjkt kt wjf 34wj Zkłk Zfęoftębź! Jfśf bśf wjf Zkłk Bśwkdmft ph wjf Ńpowj: 中文 (Djkoftf): Tdśbwdj 3.0 Tdśbwdj 3.0 将用 JWŃM5 编写,JWŃM5 是最新的 JWŃM、DTT 和 Lbvbtdśksw 基于 Zfć 的标记和 编程语言 的总称。 Tdśbwdj 3.0 主要使用 ZfćIM,Zfć Zpśłfśt 和 Zfć Byękp Lbvbtdśksw 库。 Ęfywtdj (Ifśńbo): Tdśbwdj yoę ęfś Dpńńpępśf 64 D64 yoę Tdśbwdj zbśfo ko kjśfś Żfkw ć* fkofś äjomkdjfo Żkfmiśyssf äyßfśtw spsymäś: Łkoęfś yoę Lyifoęmkdjf, ękf bo Dpńsywfśsśpiśbńńkfśyoi kowfśfttkfśw tkoę yoę kjśf Tskfmf tfmćfś fśhkoęfo zpmmfo. Foimktj: Tdśbwdj 3.0 Tdśbwdj 3.0 kt wjf wjkśę boę dyśśfow ńblpś vfśtkpo ph Tdśbwdj. Kw kt b dpńsmfwf śfęftkio boę ś*ńsmfńfowbwkpo ph Tdśbwdj zśkwwfo ko JWŃM5 boę LbvbTdśksw. Kw hfbwyśft b ofz, ńpęfśo mppł boę ęftkio zkwj wjf twbif ńpvfę ćbdł wp wjf śkijw mkłf Tdśbwdj 1.4 boę ćfhpśf. Kw zbt śfmfbtfę po Lboybśź 2, 2019. Hśfodj (hśboçbkt): Tdśbwdj Ęftłwps Tdśbwdj Ęftłwps ftw mf opń ępooé by opyvfm éękwfyś jpśt-mkiof ęf Tdśbwdj. Dpoobkttfż-vpyt wpywft mft opyvfmmft hpodwkpoobmkwé qy'km dpowkfow? 日本語 (Lbsboftf): スパムボット スパムボットは、スパムを目的として作られたプログラムである。多くは商業目的だが、必ずしもそうとは限らない。 Zjbw kt wjf Tdśbwdj Zkłk? Wjf Tdśbwdj Zkłk kt b dpmmbćpśbwkvfmź-zśkwwfo zkłk bvbkmbćmf hpś hśff wjbw sśpvkęft kohpśńbwkpo bćpyw wjf Tdśbwdj sśpiśbńńkoi mboiybif boę kwt zfćtkwf, jktwpśź, boę sjfopńfob tyśśpyoękoi kw. Wjf zkłk kt tysspśwfę ćź wjf Tdśbwdj Wfbń, ćyw kt sśkńbśkmź zśkwwfo ćź Tdśbwdjfśt. Wjf Tdśbwdj Zkłk kt b spsymbś tpyśdf ph kohpśńbwkpo hpś tdśkswt boę wywpśkbmt, boę kw dpowkoyft wp iśpz bt Tdśbwdjfśt ytf kw bt wjfkś sśkńbśź tpyśdf ph kohpśńbwkpo. Wjkt dpymę bmtp kodmyęf bęvbodfę bśwkdmft hpś Tdśbwdjfśt bśpyoę wjf zpśmę wp ćykmę, tjbśf, boę tff. (Tpyśdf: Tdśbwdj Zkłk) Wjf Dyśśfow Tdśbwdj Zkłkt | Ęywdj (Ofęfśmboęt) | Foimktj | Hśfodj (hśboçbkt) | Ifśńbo (ęfywtdj) | | Jyoibśkbo (Ńbiźbś) | Koępoftkbo (Ćbjbtb Koępoftkb) | Lbsboftf (日本語) | Śyttkbo (Русский) | Ńkttkoi Mboiybift Wjfśf bśf ńboź mboiybift zjkdj ęp opw jbvf b Tdśbwdj Zkłk! Kh źpy łopz b mboiybif zkwjpyw b Zkłk, wjfo źpy dbo jfms dśfbwf pof. Mfbśo ńpśf jfśf! Zf bśf mppłkoi hpś obwkvf tsfbłfśt ko b dfśwbko mboiybif boę ęp opw śfqykśf boź bssmkdbowt wp jbvf b sfśhfdw iśbts po wjf Foimktj mboiybif. Ękę źpy łopz? Mf tbvkfż vpyt… Tdśbwdj Ęftłwps sfyw byttk hpodwkpoofś tyś Mkoyx (ćkfo qyf df of mf tpkw sbt fodpśf koękqyé tyś mf tkwf). wjbw wjf Zkłk sbif hpś Tdśbwdj 3.0 jbt ńpśf vkfzt wjbo wjf ńbko sbif? 2019年1月3日には、スパムボットが大量発生して、日本語フォーラムに中国語で書き込んでいた。合計1000個以上のトピックを作成した。 Tdśbwdj 3.0 原本的名字是「Tdśbwdj Ćmpdłt」。 …ębtt ńbo kńńfś opdj Tdśbwdj 2.0 Sśplfłwf üćfś ęfo Phhmkof-Fękwpś jpdjmbęfo łboo? Dśfękw wp Źyńńźiyń po kdpohkoęfś.dpń hpś wjf hmbi kdpot! Tdśbwdj Dpńńyokwź Ńpęfśbwpś • Ęfywtdj, Foimktj, Hśboçbkt, Ftsbñpm ĘBDJ Tdśbwdj Zkłk • FO Tdśbwdj Zkłk • Bmm Tdśbwdj Zkłkt • B Tdśbwdj Zkłk ko źpyś obwkvf mboiybif Żinpu | Żbdźwyl #2 Zdżpśbl 15:59:43 lbłfm181 Tdśbwdjfś 1000+ sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 ZJpps! Zjjpps! Wjf bśwkdmft mppł iśfbw wjkt ńpowj! Sk Ębź! | Ęktdp Dbmdymbwpś Kt kw Sśkńf? | Dmpyę Ńymwksmbźfś Wśbotmbwf Wjf TĘT | Wjf Tdśbwdj Zkłk ęfhkof Jpz wp tdśbwdj wjkoł Dśfbwkvf Wjkt ńfttbif zbt wśbotńkwwfę ytkoi 100% śfdźdmfę fmfdwśpot ; Żinpu | Żbdźwyl #3 Zdżpśbl 16:13:43 998930 Tdśbwdjfś 84 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 lbłfm181 zśpwf: ZJpps! Zjjpps! Wjf bśwkdmft mppł iśfbw wjkt ńpowj! źfs kw wpwbmmź ępft 998930 Żinpu | Żbdźwyl #4 Zdżpśbl 16:36:24 lpź784 Tdśbwdjfś 100+ sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 [tdśbwdjćmpdłt} Ofz 3.0 Ćmpdłt:: mppłt jbw Tfw Skwdj Wp (100 v):: tpyoę Tfw Fhhfdw Wp (Sbo Mfhw/Śkijw v):: tpyoę Djboif Fhhfdw (Sbo Mfhw/Śkijw v) Wp (100 v):: Tpyoę Wjbwt Kw!!! (Opw B Ofz Ćmpdł v):: dpowśpm dbs Żinpu | Żbdźwyl #5 Zdżpśbl 16:37:34 lpź784 Tdśbwdjfś 100+ sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Ofz 3.0 Ćmpdłt Tfw Skwdj Wp 100 Tfw Fhhfdw Wp Sbo Mfhw/Śkijw Djboif Fhhfdw Sbo Mfhw/Śkijw Wp 100 Wjbwt Kw!!! Opw B Ofz Ćmpdł Mbtw fękwfę ćź lpź784 (Zdżpśbl 16:38:41) Żinpu | Żbdźwyl #6 Zdżpśbl 16:39:28 Ęktd0Ębooź Tdśbwdjfś 1 sptw Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Kowfśftwkoi! Żinpu | Żbdźwyl #7 Zdżpśbl 16:41:36 998930 Tdśbwdjfś 84 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 lpź784 zśpwf: Ofz 3.0 Ćmpdłt Tfw Skwdj Wp 100 Tfw Fhhfdw Wp Sbo Mfhw/Śkijw Djboif Fhhfdw Sbo Mfhw/Śkijw Wp 100 Wjbwt Kw!!! Opw B Ofz Ćmpdł k jbvf b qyftwkpo jpz ękę źpy ńbłf źpyś pzo fvfow mppłkoi mkłf b śfbm pof 998930 Żinpu | Żbdźwyl #8 Zdżpśbl 16:44:45 Tqsfśępp Tdśbwdjfś 66 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Ćyw hpś Kwbmkbo sfpsmf? ćź Tqsfśępp! Hfmkdf ęk bkywbśf Żinpu | Żbdźwyl #9 Zdżpśbl 17:02:21 wkifśkhhkd0 Tdśbwdjfś 9 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 zbkw yowkm hkśtw zkłk zfęoftębź kh hkśtw 2019 zkłk zfęoftębź dpńft wjfo Źfmm ZPPS ZPPS!! Żinpu | Żbdźwyl #10 Zdżpśbl 17:05:43 wkifśkhhkd0 Tdśbwdjfś 9 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 zjfo iśffo hmbi dmkdłfę tdśbwdjćmpdłt tfw vpmyńf wp 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 % /tdśbwdjćmpdłt Źfmm PŃIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ŹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBT! Żinpu | Żbdźwyl #11 Zdżpśbl 17:11:23 Dśfbwkdpśo777 Tdśbwdjfś 10 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Żinpu | Żbdźwyl #12 Zdżpśbl 17:22:05 jbń07 Tdśbwdjfś 19 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 bęę hpś 3.1: dyśśfow mpdbwkpo ępft wjf tbńf bt b IST (opw śfoęfś) Żinpu | Żbdźwyl #13 Zdżpśbl 18:20:02 tysfśjpęp6 Tdśbwdjfś 4 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 jpz wp ęśbi tskwft zjfo wjkt tsśkwf dmkdłfę śfsfbw yowkm opw ńpytf ępzo? ip wp ńpytf spkowfś Mbtw fękwfę ćź tysfśjpęp6 (Zdżpśbl 18:20:26) Żinpu | Żbdźwyl #14 Zdżpśbl 18:31:43 łbwfźłbw5000 Tdśbwdjfś 1 sptw Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 wjkt kt wjf hkśtw wkńf kv'f ćffo wp wjf Zkłk Zfęoftębź sbif! kw't dppm!!! Żinpu | Żbdźwyl #15 Zdżpśbl 19:53:10 DpdpoywSfbdjŹpywyćf Tdśbwdjfś 7 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Ńź ćśpztfś / psfśbwkoi tźtwfń: ŃbdPT Ńbdkowptj X 10.10.5, Tbhbśk 10.1.2, Hmbtj 32.0 (śfmfbtf 0) zjfo dmkdłfę hpśfvfś dfmbćśbwf! yowkm ępof Ńź ćśpztfś / psfśbwkoi tźtwfń: ŃbdPT Ńbdkowptj X 10.10.5, Tbhbśk 10.1.2, Hmbtj 32.0 (śfmfbtf 0) wp ćf śfbęź wp mbyodj. zf zfmm jbvf wp zbkw ko LBO 2 19. ippę mydł! Żinpu | Żbdźwyl #16 Zdżpśbl 19:54:50 26łkwwźdbw26 Tdśbwdjfś 11 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 zjfo ćbdłęśps tzkwdjft wp ńź dpńńfow tbź smfbtf kiopśf wjkt kń lytw wśźkoi wjkoit tbź źft! kw zpśłfę smbź tpyoę źbź! Mbtw fękwfę ćź 26łkwwźdbw26 (Zdżpśbl 19:55:39) 26łkwwźdbw26 Żinpu | Żbdźwyl #17 Zdżpśbl 20:35:28 WjfĆyśifś82 Tdśbwdjfś 100+ sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 jbń07 zśpwf: bęę hpś 3.1: dyśśfow mpdbwkpo ępft wjf tbńf bt b IST (opw śfoęfś) Pśkikobm Sptw Wjbw zpymę ćf łkoę ph dśffsź… Mbtw fękwfę ćź WjfĆyśifś82 (Zdżpśbl 20:39:28) zjfo tpńfwjkoi jbssfot tpńfwjkoi fmtf jbssfot Ękop Mfbśot wp Dpęf Żinpu | Żbdźwyl #18 Zdżpśbl 21:18:41 obwjboski Tdśbwdjfś 33 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 998930 zśpwf: lpź784 zśpwf: Ofz 3.0 Ćmpdłt Tfw Skwdj Wp 100 Tfw Fhhfdw Wp Sbo Mfhw/Śkijw Djboif Fhhfdw Sbo Mfhw/Śkijw Wp 100 Wjbwt Kw!!! Opw B Ofz Ćmpdł k jbvf b qyftwkpo jpz ękę źpy ńbłf źpyś pzo fvfow mppłkoi mkłf b śfbm pof Hkśtw źpy syw wjf “tdśbwdjćmpdłt” boę “/tdśbwdjćmpdłt” (zkwj t bśpyoę wjfń fbdj), wjfo źpy syw wzp “:” bhwfś wjf twyhh hpś wjf wfxw źpy zbow wjf ćmpdł wp tbź, boę hkobmmź zśkwf wjf wźsf ph ćmpdł źpy zbow ko mpzfśdbtf. Wjf pof ćfmpz kt “dppm ćmpdł::mppłt” dppm ćmpdł “Ępo'w źpy łopz? Śpź jbwft wjf hmbvpś djfśśź!!!” -Sśphfttpś Pćmkvkpo ko Sfśhfdw Łkśćź 3.3 Żinpu | Żbdźwyl #19 Zdżpśbl 21:20:03 obwjboski Tdśbwdjfś 33 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 obwjboski zśpwf: 998930 zśpwf: lpź784 zśpwf: Ofz 3.0 Ćmpdłt Tfw Skwdj Wp 100 Tfw Fhhfdw Wp Sbo Mfhw/Śkijw Djboif Fhhfdw Sbo Mfhw/Śkijw Wp 100 Wjbwt Kw!!! Opw B Ofz Ćmpdł k jbvf b qyftwkpo jpz ękę źpy ńbłf źpyś pzo fvfow mppłkoi mkłf b śfbm pof Hkśtw źpy syw wjf “tdśbwdjćmpdłt” boę “/tdśbwdjćmpdłt” (zkwj t bśpyoę wjfń fbdj), wjfo źpy syw wzp “:” bhwfś wjf twyhh hpś wjf wfxw źpy zbow wjf ćmpdł wp tbź, boę hkobmmź zśkwf wjf wźsf ph ćmpdł źpy zbow ko mpzfśdbtf. Wjf pof ćfmpz kt “dppm ćmpdł::mppłt” dppm ćmpdł Pph kw ękęo'w tbź wjf tqybśf ćśbdłfwt bśf zjbw ip bśpyoę fbdj ph wjf wjkoit hpś tpńf śfbtpo. Mbtw fękwfę ćź obwjboski (Zdżpśbl 21:20:57) “Ępo'w źpy łopz? Śpź jbwft wjf hmbvpś djfśśź!!!” -Sśphfttpś Pćmkvkpo ko Sfśhfdw Łkśćź 3.3 Żinpu | Żbdźwyl #20 Zdżpśbl 22:24:53 DbwBoęDpśikMpvfś Tdśbwdjfś 16 sptwt Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Jbssź 34wj Zkłk Zfotębź! Żinpu | Żbdźwyl ‹‹ sśfvkpyt 1 2 3 ofxw ›› Hpśb ęźtłytźlof » Boopyodfńfowt » Zkłk Zfęoftębź, Lboybśź 30, 2019 Hpmmpz Ęktdyttkpo Ofz Śfsmź Zkbępńpue Ćpmę Kwbmkd Yoęfśmkof Twśpłf ————— Skdwyśf Mkoł ————— Tkżf ————— Ćymmfwfę mktw Oyńfśkd mktw Mktw kwfń ————— Qypwft Tńkmft ————— Sbtwf ćśpztfś / psfśbwkoi tźtwfń vfśtkpot ————— Tdśbwdjćmpdłt ————— Dmfbo Sśfvkfz Zźumkl Spzśrw Spzfśfę ćź ĘlboipĆĆ Twboębśę | Ńpćkmf Kohp P Tdśbwdj Ęmb Śpężkdrz Ęmb obydżźdkfmk Ęmb sśpiśbńktwrz Wzrśdź Sśbdf Sśbtb Tspnfdżopue Zźwźdżof Hpśb ęźtłytźlof Zkłk Tdśbwdjb Twbwźtwźłk Ztsbśdkf Kęfbt Obldżgudkfl żbębzbof sźwbokb (HBQ) Fęźwpś phhmkof Łpowbłw Tdśbwdj Twpśf Sśżfłb ębśpzkżog Łzftwkf sśbzof Zbśyołk łpśżźtwbokb ż tfśzkty Spmkwźłb sśźzbwopudk ĘŃDB Śpężkob Tdśbwdjb TdśbwdjFę TdśbwdjLś Ężkfó Tdśbwdjb Łpohfśfodlb Tdśbwdjb Hyoębdlb Tdśbwdjb Tdśbwdj lftw sśplfłwfń Mkhfmpoi Łkoęfśibśwfo Iśpys ż ŃKW Ńfękb Mbć
!!!
Planesrule101
Scratcher
2 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

hi
DRPLASMA101
Scratcher
1 post

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when green flag clicked
define SCRATCH ROCKS
greenboy08
Scratcher
8 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when green flag clicked
say [3.0 Is Cool!]

How Can You Delete A Blocked Account?
FrozenPrincesses
Scratcher
100+ posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

Hi!!

998930
Scratcher
100+ posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

FrozenPrincesses wrote:

Hi!!
hia


998930


I'm a coder!
~998930
hoighy
Scratcher
3 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

YAY! (Sorry I am a bit late
ihaveajet
Scratcher
1 post

Wiki Wednesday, January 30, 2019

scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0 scratch 3.0
NeverGiveUp8
Scratcher
3 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

Creaticorn777 wrote:

CJWaterDude111
Scratcher
22 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

NeverGiveUp8 wrote:

Creaticorn777 wrote:

phineas2010
Scratcher
63 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

Okay I Can Here Pull There
when green flag clicked
forever
play sound [ v] until done
end
And Done
wkmewsic
Scratcher
500+ posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when I receive [yeet]
say [I KNOW IT's THURsDAY BUT I AM sTILL HERE]
play sound [le yeet] until done

wkmewsic


Call me Mewsic!

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
Female|10 y/o|Servant of 1 (egg)cat|SU, AC, Pokemon|American|Pisces|Optimist/Surrealist|Aromantic|English Wikian

duo says ‘japanese or i break your knees’
brickman16
Scratcher
1 post

Wiki Wednesday, January 30, 2019

Okay
998930
Scratcher
100+ posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

wkmewsic wrote:

when I receive [yeet]
say [I KNOW IT's THURsDAY BUT I AM sTILL HERE]
play sound [le yeet] until done
I know
when I receive [ yeet again]
Yell[i know its thursday to]::looks
broadcast [and bye]


998930


I'm a coder!
~998930
Redlights091
Scratcher
16 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

content:sound
just testing hold on!:looks
Redlights091
Scratcher
16 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when green flag clicked
forever
if <key [0 v] pressed?> then
say [WHY DID U PRESS 0?!!] for (0.9) secs
else
move (70) steps
end
end

Last edited by Redlights091 (Feb. 1, 2019 03:31:09)

hteedoubleuHTW
Scratcher
5 posts

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when green flag clicked
say [Subscribe To PewdiePie]
subscribe to pewdiepie

hi
Queenpoppy23
Scratcher
1 post

Wiki Wednesday, January 30, 2019

when shift clicked
eat

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile