Discuss Scratch

AANNTTOONNII
Scratcher
500+ posts

Bloki "połącz", "litera z" i "długość"

BLOK “POŁĄCZ”
Można znaleźć go w zakładce wyrażenia gdzie zajmuje 12 licząc od góry miejsce.

Jako argumenty przyjmuje 2 stringi lub 2 zmienne i zwraca jako rezultat 1 string stworzony z dwóch połączonych. Przykładowo:

(połącz [hello] i [world])
zwróci jako rezultat string helloworld , a
(połącz [123] i [786])
zwróci jako rezultat string 123786


BLOK “LITERA Z”
Również można znaleźć go w zakładce wyrażenia gdzie zajmuje 13 licząc od góry miejsce

Jako 1 argument przyjmuje liczbę całkowitą lub zmienną, a jako 2 string, zmienną lub blok listy. Przykładowo:

(litera (3) z [world])
zwróci jako rezultat r ,
(litera (4) z (world))
zwróci 7 dla zmiennej world równej 1537662
(litera (5) z (lista1))
zwróci 3 dla listy
lista1
1 128
2 83
3 777


BLOK “DŁUGOŚĆ”
Ten blok take znajduje się w zakładce wyrażenia, ale tym razem na 13 miejscu

Jako argument przyjmuje string, zmienną lub blok listy, a jako rezultat zwraca jego długość. Przykładowo można go wykorzystać do przekopiowania 2 list jak to uczyniłem w poniższym przykładzie:

ustaw [i v] na [1]
usuń (wszystko v) z [lista2 v]
powtórz (długość (lista1 :: list)) razy
dodaj (element (i) z [lista1 v] :: list) do [lista2 v]
zmień [i v] o (1)
end

Last edited by AANNTTOONNII (June 17, 2018 08:37:18)


((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( AANNTTOONNII :: #000000 ) :: #ffffff ) :: #ffffba ) :: #ffff9f ) :: #ffff84 ) :: #ffff69 ) :: #ffff53 ) :: #ffff2f ) :: #ffff1d ) :: #ffff00 ) :: #fffa00 ) :: #fff400 ) :: #ffee00 ) :: #ffe400 ) :: #ffc100 ) :: #ff9300 ) :: #ff7600 ) :: #ff5400) ::  ) :: #ff3200 ) :: #ff2300 ) :: #ff1500 )  :: #ff0000 ) :: #eb0000 ) :: #de0000 ) :: #ce0000 ) :: #b90000 ) :: #a10000 ) :: #8f0000 ) :: #800000 ) :: #5e0000 ) :: #2f0000 ) :: #000000 ) :: #000000 ) :: #ffffff ) :: #ffffba ) :: #ffff9f ) :: #ffff84 ) :: #ffff69 ) :: #ffff53 ) :: #ffff2f ) :: #ffff1d ) :: #ffff00 ) :: #fffa00 ) :: #fff400 ) :: #ffee00 ) :: #ffe400 ) :: #ffc100 ) :: #ff9300 ) :: #ff7600 ) :: #ff5400) ::  ) :: #ff3200 ) :: #ff2300 ) :: #ff1500 )  :: #ff0000 ) :: #eb0000 ) :: #de0000 ) :: #ce0000 ) :: #b90000 ) :: #a10000 ) :: #8f0000 ) :: #800000 ) :: #5e0000 ) :: #2f0000 ) :: #000000 )
Erixo
Scratcher
100+ posts

Bloki "połącz", "litera z" i "długość"

TE bloki ułatwiają życie w moim nowym projekcie

<<<<<<<<<<ERIXO>>>>>>>>>> ((((You can find SCode scripting language right here)))) [https://scratch.mit.edu/projects/281737877]

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile