Discuss Scratch

AANNTTOONNII
Scratcher
100+ posts

Bloki "połącz", "litera z" i "długość"

BLOK “POŁĄCZ”
Można znaleźć go w zakładce wyrażenia gdzie zajmuje 12 licząc od góry miejsce.

Jako argumenty przyjmuje 2 stringi lub 2 zmienne i zwraca jako rezultat 1 string stworzony z dwóch połączonych. Przykładowo:

(połącz [hello] i [world])
zwróci jako rezultat string helloworld , a
(połącz [123] i [786])
zwróci jako rezultat string 123786


BLOK “LITERA Z”
Również można znaleźć go w zakładce wyrażenia gdzie zajmuje 13 licząc od góry miejsce

Jako 1 argument przyjmuje liczbę całkowitą lub zmienną, a jako 2 string, zmienną lub blok listy. Przykładowo:

(litera (3) z [world])
zwróci jako rezultat r ,
(litera (4) z (world))
zwróci 7 dla zmiennej world równej 1537662
(litera (5) z (lista1))
zwróci 3 dla listy
lista1
1 128
2 83
3 777


BLOK “DŁUGOŚĆ”
Ten blok take znajduje się w zakładce wyrażenia, ale tym razem na 13 miejscu

Jako argument przyjmuje string, zmienną lub blok listy, a jako rezultat zwraca jego długość. Przykładowo można go wykorzystać do przekopiowania 2 list jak to uczyniłem w poniższym przykładzie:

ustaw [i v] na [1]
usuń (wszystko v) z [lista2 v]
powtórz (długość (lista1 :: list)) razy
dodaj (element (i) z [lista1 v] :: list) do [lista2 v]
zmień [i v] o (1)
end

Last edited by AANNTTOONNII (June 17, 2018 08:37:18)

Erixo
Scratcher
81 posts

Bloki "połącz", "litera z" i "długość"

TE bloki ułatwiają życie w moim nowym projekcie

no szej
nie ma marnacji ciesz sie ze to przezcytales
serwus

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile