Discuss Scratch

Erixo
Scratcher
74 posts

Jak to zrobić

Nje. Idź do służy do natychmiastowego przeniesienia postaci w osi x i y(x poziomo, y pionowo) Leć do dziala mniej więcej to co napisałeś.

I am working on something cool - new extension for scratch 3.0!

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile