Discuss Scratch

pelnyjozek
New to Scratch
1 post

jak to zrobic

Gdy kursor myszki najedzie na dany punkt duszek coś mówi. Jak to zrobić?
MentolMen
Scratcher
1000+ posts

jak to zrobic

Zależy od wielu czynników
Napisz dokładniej
co jest tym punktem kto ma mówić

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile