Discuss Scratch

szeregowy9
Scratcher
3 posts

potrzebny mi skrypt dla klona w labiryncie

da się zrobić tak żeby klon omijał przeszkody?

np: czarne linie w labiryncie


chodzi mi oto żeby przy zderzeniu z czarną linią szedł w bok aby ją ominąć
MentolMen
Scratcher
1000+ posts

potrzebny mi skrypt dla klona w labiryncie

jeżeli <dotyka koloru [#c2b002] ?> to
obróć w prawo o () stopni
end

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile