Discuss Scratch

SonicMasterSystem
Scratcher
1000+ posts

Ingxoxo yeZulu // Zulu Discussion

Ngifunde i-zulu, futhi ngizibuza ukuthi ngabe omunye umuntu lapha ukhuluma ngani.

Unjani?


Powered by DjangoBB

Standard | Mobile