Discuss Scratch

killinqq
New to Scratch
4 posts

Idea masyarakat Melayu.

Pertama: Maaf jika Melayu saya berkarat, saya tidak pernah diamalkan dalam beberapa waktu.

Selamat petang! Saya tertanya-tanya jika ada yang menganggap idea untuk memulakan komuniti yang berpusat di sekitar bahasa Melayu, dan jika tidak, saya boleh memulakan studio atau perbincangan yang berasaskan mereka yang bercakap bahasa. Anda tidak perlu dari Malaysia (saya bukan diri sendiri, haha).

Tolong tinggalkan balasan di bawah jika anda ingin menawarkan atau menyumbang kepada perbincangan, sila beritahu saya jika terdapat komuniti yang sedang berjalan dengan bahasa Melayu, dan sama ada ide saya untuk memulakan komuniti Melayu adalah yang baik.

Mempunyai hari yang hebat ^^ Selamat tinggal! quq

Hello there! I'm Jordan, but you may know me as killinqq. I am fluent in English and Malay and I am currently doing language exchange in Korea!
Apa khabar di sana! Saya Jordan, tetapi anda mungkin tahu saya sebagai killinqq. Saya fasih berbahasa Inggeris dan Melayu dan saya sedang melakukan pertukaran bahasa di Korea!
안녕하십니까! 나는 요르단인데, 당신은 저를killinqq로 알 수 있습니다. 나는 영어와 말레이어에 능통하며 현재 한국에서 언어 교환을하고 있습니다!

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile