Discuss Scratch

aeba00
Scratcher
46 posts

Animació per demanar els alumnes que facin una animació amb scratch.

Exemple de petita animació utilitzant missatges i vestits dels personatges.

https://scratch.mit.edu/projects/122261536/

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile