Discuss Scratch

aeba00
Scratcher
49 posts

Animació per demanar els alumnes que facin una animació amb scratch.

Exemple de petita animació utilitzant missatges i vestits dels personatges.

https://scratch.mit.edu/projects/122261536/

motxibot
Scratcher
6 posts

Animació per demanar els alumnes que facin una animació amb scratch.

està bé, m'ho apunto.

MOTXIBOT

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile