Discuss Scratch

bjornarmag
New to Scratch
2 posts

Norsk versjon av Scratch

Er det nokon som veit kor populær den norske versjonen Scratch er?
huftis
Scratcher
13 posts

Norsk versjon av Scratch

statistikksida står det informasjon om kor mange Scratch-kontoar det finst i kvart land. Det er no litt over 47 000 registrerte Scratch-brukarar i Noreg (0,38 % av alle Scratch-brukarar). I tillegg finst det nok også folk som brukar nedlastingsversjonen av Scratch, eller som ikkje har registrert rett land på innstillingssida.

Men det står ikkje informasjon om kor mange som brukar ein av dei to norske omsetjingane (bokmål eller nynorsk) av Scratch. Det er nok òg litt vanskelegare å telja, sidan språkvalet vert gjort på ulike måtar – anten automatisk, via kva språk du har valt som førsteprioritet i nettlesaren eller kva språk sjølve nettlesaren er på (ulike delar av Scratch-nettstaden brukar ulik metode, dessverre), eller kva språk du har valt manuelt (i språkboksen nedst på kvar side eller ved å trykkja på globusen oppe til venstre på sjølve programmeringssida).
bjornarmag
New to Scratch
2 posts

Norsk versjon av Scratch

Takk for svar. Ja, det eg lurer på, er kor mange som bruker den norske omsetjinga. Eg har vore i kontakt med Kodeklubben, og dei svara at dei bruker Scratch på norsk.
thkaasen
New to Scratch
2 posts

Norsk versjon av Scratch

Last edited by thkaasen (Sept. 25, 2016 14:34:26)

thkaasen
New to Scratch
2 posts

Norsk versjon av Scratch

(excess characters removed by moderator - please don't spam)

Last edited by Paddle2See (Sept. 26, 2016 01:46:18)

mormon7118
Scratcher
100+ posts

Norsk versjon av Scratch

Det bør være flere prosjekter i norsk

For my cubing information visit My CubePB For my mains, and PB's, as well as future comps! If you're going to one that I'm going to, come find me and say hi! I'll be wearing a Nintendo 64 hat! Also, make sure to check out my test account ( @mormon7118_tests ) for previews of things that may be on my main account soon! Oh, and as always, thanks for reading! : { ) @mormon7118

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile