Discuss Scratch

cloverCat156
Scratcher
100+ posts

新手讲堂

yyfish wrote:

怎么加入工作室?
只要管理员邀请你,你就可以进入工作室,你可以在信箱收到有关于工作室邀请的信息。

The Ice Mystery

The Ice Mystery is renewed to chapter 4, check it out now!

My Recent Projects

cloverCat156
Scratcher
100+ posts

新手讲堂

dexterann wrote:

大家好,呃…我有很多工作要做!啊,我的中文怎么样?好吗?
在这里尽量不要用翻译器,谢谢。

The Ice Mystery

The Ice Mystery is renewed to chapter 4, check it out now!

My Recent Projects

dexterann
Scratcher
500+ posts

新手讲堂

cloverCat156 wrote:

dexterann wrote:

大家好,呃…我有很多工作要做!啊,我的中文怎么样?好吗?
在这里尽量不要用翻译器,谢谢。
ok!

“Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên.”
LmanTW
Scratcher
50 posts

新手讲堂

cloverCat156 wrote:

dexterann wrote:

大家好,呃…我有很多工作要做!啊,我的中文怎么样?好吗?
在这里尽量不要用翻译器,谢谢。
Why Not
Amethyst_Galaxy5564
Scratcher
5 posts

新手讲堂

大家好,请问有Herobrine的支持者吗?有的话请关注或回复我
当接收到 [ 问题]
说 [我就是]
dexterann
Scratcher
500+ posts

新手讲堂

Amethyst_Galaxy5564 wrote:

大家好,请问有Herobrine的支持者吗?有的话请关注或回复我
当接收到 [ 问题]
说 [我就是]
我不按要求跟进。

“Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên.”
3Sam003
Scratcher
5 posts

新手讲堂

我想問要等幾耐先可以開雲端☁️
当接收到 [ 中文討論區]
说 [興奮極了]
重复执行
说 [瘋狂表達意見]
end
alanher8899
New to Scratch
2 posts

新手讲堂

哈嘍,我是新手。
3Sam003
Scratcher
5 posts

新手讲堂

alanher8899 wrote:

哈嘍,我是新手。
hi
csdboy
Scratcher
4 posts

新手讲堂

大家好。你们玩下棋吗?我下
rluo0
Scratcher
10 posts

新手讲堂

csdboy wrote:

大家好。你们玩下棋吗?我下
嗯,我会下一点国际象棋,但我不太好
3Sam003
Scratcher
5 posts

新手讲堂

rluo0 wrote:

csdboy wrote:

大家好。你们玩下棋吗?我下
嗯,我会下一点国际象棋,但我不太好
我只會中國象棋
xhz0317
Scratcher
22 posts

新手讲堂

有谁会云变量的?
会的打
将变量 [☁会云变量的 v] 的值增加 [1]
将变量 [☁会云变量的 v] 的值增加 [1]
希望<(☁会云变量的)=(10)>

Last edited by xhz0317 (Jan. 24, 2023 12:07:04)

scratch_cat_iris
Scratcher
27 posts

新手讲堂

gutterball wrote:

给你我最爱的作品:这里
我说中文字不好,你好!
scratch_cat_iris
Scratcher
27 posts

新手讲堂

啊哈!!!你好人们!我是@scratch_cat_iris 你好你!
Andrealinebot
Scratcher
1 post

新手讲堂

新人報到
Tel1234g
Scratcher
15 posts

新手讲堂

定义 (34134)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile