Discuss Scratch

aeba00
Scratcher
49 posts

Simulador supervivència mosques a un hivernacle

M'agradaria que feu una prova amb el meu simulador de supervivència de mosques en un hivernacle en que es pot controlar:
- el temps que tarda en tornar a aparèixer el menjar en cada casella
- els moviments que pot fer una mosca sense tornar a menjar
- la posició de la mosca inicial

Cada vegada que una mosca toca un menjar es clona.

Hi ha un comptador del número de mosques cada 10 segons (10s, 20s, 30s, 40s, 50s i 60s)

La idea està treta d'un curs de scratch i pensament computacional de la Univeritat del Pais Basc d'un curs gratuit online de la plataforma www.miriadax.net.

Gràcies.

L'enllaç és:

https://scratch.mit.edu/projects/105086649/

Last edited by aeba00 (April 12, 2016 15:08:34)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile