Discuss Scratch

AANNTTOONNII
Scratcher
100+ posts

kody

.

Last edited by AANNTTOONNII (June 18, 2018 06:15:46)

MentolMen
Scratcher
500+ posts

kody

No nie rozumiesz
Jeżeli byłby tylko na dotykanie mety, to przejechawszy przez metę mógłbym się cofnąć i by mi punkty naliczyło…. Nie rozumiem skąd pomysł na powtórzenie…
Musisz mieć kilka met na torze, gracz musi przejechać przez wszystkie, by uznano mu przejazd przez metę
Erixo
Scratcher
78 posts

kody

Wystarczy zrobić kolizję za startem!

no szej
nie ma marnacji ciesz sie ze to przezcytales
serwus
AANNTTOONNII
Scratcher
100+ posts

kody

.

Last edited by AANNTTOONNII (June 18, 2018 06:15:35)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile